Členovia SAMO potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti už roky darujú charite, riešiť treba pokuty

Dátum: 22. októbra 2019

Zdroj: SITA  Dátum: 21.10.2019 Autor: pkl;pmi

BRATISLAVA 21. októbra (SITA) – Návrh novely zákona o potravinách od Evy Antošovej z SNS, aby darovanie nepredaných potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) bolo pre obchodníkov povinné podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) nič nerieši, pretože najväčšou komplikáciou a bariérou pri darovaní potravín po DMT sú pokuty, ktorým obchodníci čelia aj v prípade darovania týchto potravín, a ktoré sa môžu vyšplhať až do výšky 5 miliónov eur. Členovia SAMO navyše už niekoľko rokov darujú potraviny ľuďom v núdzi cez Potravinovú banku. Konštatoval to v pondelok pre agentúru SITA predseda SAMO Martin Krajčovič.

„Členovia SAMO v maximálnej možnej miere v rámci legislatívnych možností už v súčasnosti darujú potraviny cez charitatívne organizácie ľuďom v núdzi a to nielen v prípade tovaru s dátumom minimálnej trvanlivosti, ale aj čerstvé potraviny. To, že poslanci navrhujú povinné darovanie produktov po DMT je dôkazom, že aj oni sú presvedčení, že tieto potraviny sú bezpečné, preto pre zefektívnenie darovacieho procesu by sme ocenili, keby sa na tieto produkty nevzťahovali miliónové pokuty, lebo nemajú opodstatnenie, čo aj tento návrh zákona pani poslankyne Antošovej dokazuje,“ uviedol v reakcii Martin Krajčovič.

Zrušenie týchto pokút by malo podľa SAMO pozitívny vplyv na celý dodávateľsko-odberateľský reťazec a riešilo by reálny problém pri darovaní týchto potravín ľuďom v núdzi namiesto zavádzania novej regulácie, ktorá z dôvodu následného pokutovania a nedostatočných logistických kapacít charitatívnych organizácii nič nevyrieši. „Štát by nemal v tomto prípade ísť cez represiu bez akejkoľvek diskusie s dotknutými subjektmi, ale mal by vytvárať priaznivé podmienky na darovanie potravín,“ dodal Krajčovič.

Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 metrov štvorcových, možno bude od 1. januára 2020 povinný potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, bezodplatne poskytnúť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom. Môže íst o poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, či humanitárnu starostlivosť, pričom prevádzkovateľ nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o potravinách od poslankyne za SNS Evy Antošovej, o ktorom bude v utorok hlasovať v prvom čítaní parlament.

Charitatívna organizácia môže podľa návrhu nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie. „Cieľom predloženého návrhu zákona je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami. Návrh má ambíciu značne znížiť tvorbu potravinového odpadu najmä v maloobchode s potravinami. Obdobné riešenie môžeme vidieť aj v susednej Českej republike, kde boli ustanovenia aj podrobené prieskumu Ústavným súdom Českej republiky, ktorý vo svojom náleze konštatuje súlad predmetných ustanovení s ústavou, napriek tomu, že sa zavádza nová povinnosť,“ ozrejmila Eva Antošová.