Členovia SAMO rokovali s hlavou štátu

Dátum: 17. mája 2016

Dňa 16. mája 2016 sa členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zúčastnili pracovného stretnutia s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Moderný obchod reprezentovali zástupcovia každého člena SAMO a predsedníčka aliancie Katarína Fašiangová.

Nadväzne na rozhovory s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou a riaditeľmi  poľnohospodárskych podnikov prezident diskutoval s predstaviteľmi obchodných reťazcov o aktuálnej potravinovej politike na Slovensku.

Hovorili spolu o možnostiach podpory slovenských potravín v podmienkach moderného obchodu. Hlava štátu zdôraznila potrebu predaja kvalitných slovenských výrobkov v reťazcoch.

Ako po rokovaní uviedla predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová, slovenský spotrebiteľ pri voľbe potravín ešte stále prihliada v prvom rade na cenu a kvalitu, až potom na pôvod. „Aj z toho dôvodu budú všetky reťazce zastúpené v SAMO nápomocné pri edukácii spotrebiteľa,” doplnila Fašiangová.

 

533W7466

533W7469

533W7473

Foto: Kancelária prezidenta SR