Čo môže priniesť novela zákona o cenách: Vyššie ceny, menší sortiment, tvrdia právnici

Dátum: 21. januára 2019

Zdroj: dennikn.sk   Dátum: 21.01.2019  Autor: Denisa Čimová

https://dennikn.sk/1356516/co-moze-priniest-novela-zakona-o-cenach-vyssie-ceny-mensi-sortiment-tvrdia-pravnici/

Novela zákona o cenách, ktorú v novembri predložili do parlamentu traja poslanci z klubu Most-Híd, je nesystémová a účelová, tvrdia právnici z advokátskej kancelárie TaylorWessing v analýze, ktorú vypracovali pre Slovenskú alianciu moderného obchodu. Tým, že novela zavádza reguláciu a obmedzuje slobodu podnikania v jednom sektore – v predaji potravín – môže byť aj rozpore s Ústavou, dodávajú. Advokát Radovan Pala pripomína, že akékoľvek zásahy do voľnej cenotvorby musia byť dobre odôvodnené, ideálne tým, že budú v prospech spotrebiteľov. O tom, že sa tak stane po prijatí tejto novely, však právnici TaylorWessing, pochybujú. Podľa Palu táto novela povedie skôr k ochrane určite skupiny podnikateľov – dodávateľov potravín do obchodnej siete. Spotrebitelia môžu účinky novely pocítiť skôr negatívne – vo vyšších cenách alebo v obmedzení sortimentu potravín v predajni.
„Cieľom novely je zaviesť to, aby obchody nakupovali od potravinárov za vyššie ceny. Skupina menších podnikateľov bude zvýhodňovaná na úkor veľkých predajcov. Akákoľvek regulácia štátu je pritom dovolená, iba ak má pomôcť spotrebiteľovi. Táto novela však pomáha menším výrobcom, vedie k zlepšeniu pozície menej efektívnych dodávateľov. Preto je neprípustná z pohľadu práva,“ povedal Peter Demčák z TaylorWessing, ktorý v minulosti viedol odbor kartelov Protiminoplného úradu.
Problematické formulácie
Poslanci Peter Antal, Andrej Hrnčiar a poslankyňa Irén Sárközy v novele navrhli, aby dohadovanie cien potravín a najmä obchodné marže pri ich predaji boli pod dohľadom štátu už od 1. marca tohto roku.
Novela má podľa nich nastaviť jasné pravidlá dohodovania cien v prípade, ak je jeden z účastníkov obchodného vzťahu vo výhodnejšom hospodárskom postavení. V návrhu zákona chcú definovať pojem obchodná prirážka a určiť, čo sa považuje za primeranú prirážku a primeraný zisk.
Antal vraví, že novela by mohla pomôcť najmä slovenským výrobcom potravín, aby nemuseli dodávať do predajní svoje výrobky za ceny, ktoré sú na hranici ich výrobných nákladov. Tiež by mala podľa neho zabezpečiť, aby predajcovia nedávali výrazne odlišné obchodné marže na porovnateľné druhy potravín na základe toho, či sú zahraničnej alebo domácej produkcie.
Obe tieto snahy, ako ich poslanci zakomponovali do novely, sú však podľa právnikov TaylorWessing v zákone problematicky naformulované. Radovan Pala tvrdí, že aj vďaka nejasným pojmom predkladatelia novely nedosiahnu cieľ, ktorý ňou deklarovali.
Demčák si myslí, že novela sa napokon môže obrátiť aj proti neefektívnym lokálnym výrobcom, ktorým mala podľa predkladateľov pomôcť. Reťazcom totiž na voľnom trhu nemôže nikto určovať, odkiaľ majú tovar odoberať a nadnárodné siete sa môžu rozhodnúť, že budú nakupovať tovar plošne v zahraničí.
Právnici upozorňujú aj na nejasnosti pri definovaní primeranej obchodnej prirážky. Predkladatelia novely totiž v tejto časti rátajú v porovnávaním so vzájomne zastupiteľnými či porovnateľnými výrobkami.
„Primeranou obchodnou prirážkou sa rozumie obchodná prirážka, ktorá nepresiahne dvojnásobok obchodnej prirážky rovnakého alebo z hľadiska využitia porovnateľného alebo vzájomne zastupiteľného tovaru od iného dodávateľa, ponúkaného predávajúcim v rovnakom čase,“ píše sa v návrhu novely.
No Demčák pripomína, že to, ktoré položky sú či nie sú porovnateľné či zastupiteľné, by mali určovať sami podnikatelia, ktorých sa bude zákon týkať. Naznačil pritom, že aj Protimonopolný úrad má pri posudzovaní situácie na trhu s určením porovnateľných či zastupiteľných položiek niekedy problém.
Za druhú problematickú časť novely považuje Demčák to, že sa nemá týkať všetkých podnikateľov, ale len tých, ktorí sú vo výhodnejšom postavení. Naráža pritom aj na to, že to, kto z dvoch partnerov vo vzťahu dodávateľa a predajcu je vo výhodnejšom postavení, si majú určiť sami. To označil za nezmysel, pretože obchodníci a dodávatelia sú dvomi rôznymi subjektami, z ktorých každý robí niečo iné. „Ak vezmeme Tesco a Nestlé, kto z nich je silnejší subjekt?“, pýta sa Demčák s tým, že obe spomínané značky patria medzi lídrov v svojej oblasti.
Právnici kritizujú, že novela hádže zodpovednosť na podnikateľov. Ak oni zle vyhodnotia svoje postavenie či povinnosti, môže ich kontrolný orgán postihovať, pokuty sa pritom majú v novele zákona oproti dnešku zvýšiť.
Bez pripomienkovania Novela zákona o cenách sa dostala so parlamentu ako poslanecký návrh. Hoci ide o zásadnú novelu, ktorá reguluje podnikanie predajcov na voľnom trhu, predložili ju traja poslanci bez pripomienkového konania.
Obdobne sa dostal vlani do parlamentu zákon o osobitnom odvode pre reťazce. Ten však predkladali šiesti poslanci inej koaličnej strany – SNS.
Nimi predložený zákon sa oproti svojej pôvodnej podobe počas schvaľovania výrazne zmenil a okruh reťazcov, ktoré musia odvod od tohto roku platiť sa zúžil. Poslanci ho schválili napriek tomu, že ho prezident vetoval a analytici aj právnici upozorňovali, že môže v Bruseli naraziť, pretože diskriminuje istú skupinu podnikateľov.