Čo nové má zelovoc

Dátum: 04. septembra 2018

Zdroj: Obchod  Dátum: 04.09.2018 Autor: hab

Na špecializovaných školeniach sa zamestnanci reťazcov vzdelávajú v oblasti kvality a bezpečnosti tovaru. Jeden z príkladov je školenie o kvalite ovocia a zeleniny.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) organizuje pravidelne pre zamestnancov svojich členských reťazcov školenia zamerané na posúdenie kvality potravín ponúkaných v obchodoch. Na týchto špecializovaných školeniach môžu s odborníkmi prediskutovať požiadavky na potraviny, vyplývajúce zo Zákona o potravinách, či komoditných obchodných noriem. Ide o odborný dialóg autorít štátu a zároveň zodpovedných autorít z obchodnej praxe, kde je priestor nájsť odpovede na otázky z praxe.
Pod vedením ministerstva v rámci tohto vzdelávania a vďaka súčinnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR absolvovali členovia SAMO aj školenie zamerané na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny predávanej v jarnom a letnom období. Školenie viedla Ing. Viera Baričičová z odboru rastlinnej výroby sekcie poľnohospodárstva ministerstva. „Obchodné reťazce združené v SAMO chcú ponúknuť zákazníkom ten najlepší výber ovocia a zeleniny nielen z nášho regiónu, ale aj exotiky. Preto sa ich zamestnanci zodpovední za kvalitu a bezpečnosť tovaru neustále vzdelávajú, pričom im SAMO priebežne vytvára podmienky pre vzdelávanie.
Školenie o kvalite a zrelosti ovocia a zeleniny v tomto ročnom období je len jedným z príkladov, ako pomáhame budovať moderný obchod so vzdelanými a kompetentnými zamestnancami u našich členov v rôznych oblastiach obchodu,“ hovorí k tomu predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu, Katarína Fašiangová.
Členovia SAMO sa zaujímali najmä o požiadavky na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny v zmysle obchodných noriem EÚ, o správne označovanie ovocia a zeleniny podľa tried, pravidlá správnej manipulácie či podmienky skladovania.
„Obchodná prax prináša rôzne špecifické otázky a preto ma teší, že si naši obchodníci mohli s odborníčkou na túto oblasť pohovoriť aj o dátumoch balenia, spotreby a spôsobe skladovania deleného a porciovaného ovocia a zeleniny, ktoré pri nákupe často preferujú Zaujímavé bolo hovoriť o tom, či a za akých podmienok je možné predávať tzv. krivé – nesúmerné či nekalibrované ovocie a zeleninu, ktoré je často predmetom zbytočnej likvidácie a vyhadzovania. Zástupcovia obchodníkov sa zaujímali aj o trendové rosenie či zvlhčovanie zeleniny a ovocia v tržnej sieti,“ hovorí Katarína Fašiangová. „V období, keď sporadicky rezonujú podozrenia na prebaľovanie potravín, naposledy ovocia a zeleniny, je mimoriadne dôležité, aby mali zamestnanci moderného obchodu, ktorí s týmto tovarom na svojich obchodných prevádzkach denne manipulujú, nielen praktické, ale aj vysoko odborné znalosti o týchto produktoch.“

Reťazce a „zelovoc“
– V roku 2017 ponúkol kaufiand svojim zákazníkom vyše 50 miliónov kilogramov čerstvého ovocia a zeleniny. ak toto číslo rozmeníme na drobné, išlo o takmer 25 miliónov kíl zeleniny, viac než 20 miliónov kíl zemiakov, viac než 5 miliónov kíl ovocia a takmer 19-tisíc kíl húb, čo je priemerne 9 kilogramov ovocia a zeleniny na obyvateľa na slovensku.
– Tesco zasa podporuje slovenských dodávateľov aj rozširovaním ponuky perfectly imperfect. ide o ovocie a zeleninu, ktoré nespĺňajú estetické kritériá a skončili by v koši. V snahe zabrániť vyhadzovaniu potravín predáva tesco tieto plodiny od minulého roka s osobitným označením. zároveň tesco rozšírilo letný sortiment ovocia a zeleniny od slovenských dodávateľov.
* Hovorilo sa o predaji nesúmerného ovocia a zeleniny alebo aj o rosení produktov.