DAŇ Z POTRAVÍN NEOBÍDE ANI NAJCHUDOBNEJŠIE REGIÓNY

Dátum: 12. decembra 2018

 

Tlačová správa

DAŇ Z POTRAVÍN NEOBÍDE

ANI NAJCHUDOBNEJŠIE REGIÓNY

Bratislava 12. decembra 2018 – Poslanci NR SR pri obhajobe pozmeňujúceho návrhu zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce predávajúce potraviny ZAVÁDZALI. Zmeny, ktoré vykonali v záujme najchudobnejších regiónov a obyčajných ľudí, majú veľké ALE. Poslanci v pozmeňovacom návrhu dali síce výnimku na najmenej rozvinuté okresy, ale len pre prevádzky, ktoré majú NAJVIAC 10 zamestnancov. A keďže žiadny z členov Slovenskej aliancie moderného obchodu, v ktorých slovenskí výrobcovia potravín predajú väčšinu svojej produkcie určenú pre slovenský trh, nemá vo svojich prevádzkach taký nízky počet zamestnancov, poslanci uvalili daň na potraviny plošne na celé Slovensko vrátane „chránených“ najmenej rozvinutých okresov.

 „Sme presvedčení, že predkladatelia zákona zavádzali, keď tvrdili, že daň na potraviny neuvalia na obchody v málo rozvinutých okresoch, ktoré definuje zákon a momentálne je ich 18,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu považujú za ťažko pochopiteľné, že v jeden deň vláda odhlasuje historicky prvý vyrovnaný rozpočet a pritom prijíma a ohlasuje sociálne opatrenia, aby ľudia pocítili úspech slovenskej ekonomiky a následne zavedie plošnú daň na potraviny pre všetkých, aj v tých najchudobnejších regiónoch. Od začiatku veľmi korektne upozorňujú na to, že daň na potraviny môže mať negatívny dopad na všetky články dodávateľského reťazca na Slovensku, vrátane jednotlivcov – spotrebiteľov aj zamestnancov. Totiž iba dva reťazce majú zisk väčší ako 2,5 % a všetky ostatné by skončili v strate. „Tento odvod je čistý náklad, ktorý by mal byť za normálnych okolností niekde zohľadnený, v závislosti od obchodného rozhodnutia každého reťazca. Mohol by byť prenesený do ceny potravín či iného tovaru, viesť k zníženiu iných nákladov na predaj (mzdy, zamestnanosť, služby zákazníkom…), k zníženiu investícií do obchodnej siete, ovplyvniť rozsah spolupráce s dodávateľmi, či viesť k optimalizácii podnikania, alebo ku kombinácii týchto možností,“ dopĺňa M. Krajčovič.

„Preto sa chceme aj takto verejne obrátiť na poslancov parlamentu, aby neprelomili prípadné veto prezidenta na zákon o osobitnom odvode a postavili sa na stranu ľudí, vrátane tých z najchudobnejších regiónov. Okrem toho zákon porušuje Ústavu SR a legislatívu EÚ, keďže ide o nepovolenú štátnu pomoc, diskrimináciu, porušenie slobody usadzovania, či porušovanie pravidiel vnútorného trhu,“ upozorňuje M. Krajčovič.