Darovanie potravín obchodníkmi pre charitu po uplynutí DMT schválili, no platiť bude až od roku 2024

Dátum: 29. novembra 2019

Zdroj: SITA  Dátum: 28.11.2019 Autor: qq;pkl;jfi

BRATISLAVA 28. novembra (SITA) – Povinné a bezplatné darovanie potravín väčšími obchodníkmi (predajná plocha viac ako 400 metrov štvorcových) pre charitu po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT) poslanci NR SR vo štvrtok schválili. Novela zákona o potravinách, ktorú navrhla poslankyňa NR SR za SNS Eva Antošová však v druhom čítaní prešla mnohými zmenami, práve cez jej pozmeňujúce návrhy. Najväčšou schválenou zmenou cez pozmeňujúci návrh oproti pôvodnému bolo nové stanovenie dátumu účinnosti novely z 1. januára 2020 na 1. januára 2024.

„Vzhľadom na nevyhnutnosť poskytnúť prevádzkovateľom i charitatívnym organizáciám dostatok času na prispôsobenie novej právnej úprave a vytvoriť a prispôsobiť si skladovacie kapacity sa navrhlo odložiť účinnosť tejto právnej úpravy o 4 roky,“ ozrejmila zmeny Eva Antošová. Slováci podľa poslankyne NR SR Evy Antošovej plytvajú s potravinami a novela zákona o potravinách by toto plytvanie mohla výrazne znížiť. „Celý svet sa borí s plytvaním potravinami. Až tretina celosvetovej produkcie potravín končí ako odpad. Za týmito číslami nezaostáva ani SR, kde 700 tis. ton potravín končí ročne v košoch. Tieto potraviny, ktoré doteraz putovali do koša, môžu byť použité práve pre charitu. Plytvanie potravinami je aj plytvaním zdrojmi,“ uviedla v pléne Antošová.

Každý Slovák vyhodí ročne priemerne 111 kilogramov potravín, z nich najčastejšie chlieb a pečivo (35 %). Najviac plytvá potravinami mladá a stredná generácia. Cez pozmeňujúci návrh sa schválilo aj nové znenie pôvodného návrhu. „Prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 metrov štvorcových, bude od 1. januára 2024 povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), len ak sú bezpečné, aspoň s jednou osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie,“ píše sa v schválenej novele.

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti už roky darujú charite, no potom, ako sa takéto darovanie prikázalo cez novelu zákona, vítajú dlhší čas na prípravu pre všetky zainteresované strany. „Pani Antošová dokázala sprostredkovať pred schválením zákona rozsiahlu diskusiu medzi obchodníkmi – odberateľmi a charitatívnymi organizáciami. Myslím si, že sme vďaka pozmeňujúcemu návrhu našli rovnováhu. Odložením účinnosti sme nazbierali potrebný čas na prípravu, pretože potrebujeme dobudovať ešte charitatívnu infraštruktúru. Pre nás ako obchodníkov je vytváranie prebytkov veľkým problémom. Prioritou pre nás v téme plytvania s potravinami preto bude najmä zníženie prebytku, a ak tento prebytok aj tak vznikne, využijeme samozrejme práve darovanie tohto prebytku charitám,“ uviedol v reakcii na poslanecký návrh predseda SAMO Martin Krajčovič.

Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii, pričom je povinná pred začatím činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie.

Maloobchodným prevádzkam, ktoré majú predajnú plochu menej ako 400 metrov štvorcových, bude zachovaná možnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín, ktorým uplynul DMT.