Diskutujeme o budúcnosti Európy

Dátum: 17. októbra 2017

V tomto roku slávime 60. výročie od chvíle, kedy predstavitelia šiestich európskych krajín potvrdili svojím podpisom spoločnú vôľu vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Pri tejto príležitosti v pondelok 16. októbra 2017  pripravili spoločne Ekonomická univerzita v Bratislave a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike práve na pôde EÚ medzinárodnú vedeckú  konferenciu Diskutujeme o budúcnosti Európy. 60 rokov európskej integrácie: úspechy a výzvy. Pod záštitou Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych vzťahov SR, a  za účasti Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu, a Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, odborníci z rôznych oblastí diskutovali o hodnote mierového udržateľného rozvoja v zjednotenej Európe a najúspešnejších politikách Európskej únie v prospech obyvateľov Európy.

V programe konferencie rozdelenom do 4 sekcií sa venovali aj Ochrane spotrebiteľa a potravinovej bezpečnosti, kde zástupcovia kontrolných orgánov, obchodníkov a spotrebiteľov diskutovali o tejto v súčasnosti veľmi aktuálnej téme. Predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), Katarína Fašiangová, prezentovala prístup obchodných reťazcov k riadeniu kvality a bezpečnosti, ktorej cieľom je práve ochrana spotrebiteľa.Pri starostlivosti o hygienu, kvalitu a zdravotnú bezpečnosť ponúkaných produktov sa členovia SAMO opierajú o 4 princípy:

–          funkčný systém HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) – nepretržitá kontrola tovarov, procesov a ich parametrov za účelom hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti ponúkaných potravín,

–          vysledovateľnosť – efektívna analýza rizika, ktoré je vystopovateľné spätne k zdroju s cieľom rýchlo izolovať vzniknutý problém a zabrániť tomu, aby sa kontaminované produkty dostali k zákazníkom,

–          systémové opatrenia – optimalizácia interných postupov, napríklad systémom FIFO (first in – first out = prvý do skladu, prvý zo skladu)

–          odborný predaj – nutná odbornosť v odbore obchodný pracovník.

V záujme zabezpečiť udržanie kvality potravín počas celého dodávateľského reťazca – od výrobcu po spotrebiteľa – obchodníci podstupujú pravidelné kontroly zo strany štátnych inštitúcií a nezávislých audítorov a svoje predajne a distribučné centrá pravidelne auditujú a kontrolujú aj interne. Dodržiavanie všetkých týchto princípov, spolu s absolvovaním priebežných kontrol a auditov prináša zákazníkom obchodu okrem bezpečných potravín aj kvalitné výrobky, predajne aj služby poskytované obchodníkmi.