Do obchodov si vlastné obaly noste v tajnosti

Dátum: 14. marca 2019

Zdroj: Trend Strana Dátum: 14.03.2019 Autor: Ján Kováč

Štát chce predchádzať vzniku odpadu, ale musí vyriešiť problém s hygienou

Produkcia plastových odpadov po celom svete rapídne stúpa. Z čoho vznikajú odpudivé plastové ostrovy v oceánoch, ale následky vidno aj v slovenskej prírode.
Preto sa čoraz viac hovorí, že namiesto recyklácie treba skôr dbať na to, aby sa odpad vôbec netvoril. Zatiaľ túto myšlienku zavádzajú do praxe najmä ekonadšenci. Väčšie zmeny na celoštátnej úrovni sa dajú očakávať niekedy okolo roku 2022, ak im bude naklonená budúca vláda. Ministerstvo životného prostredia svoje plány rozpísalo v Programe predchádzania vzniku odpadov, ktorý zverejnilo na konci minulého roka. Píše v ňom, že obmedziť jednorazové obaly budeme musieť, aj keď nechceme. „Všetky plastové obaly uvádzané na trh EÚ sa do roku 2030 stanú buď opätovne použiteľnými, alebo nákladovo efektívne recyklovateľnými,“ konštatuje ministerstvo.
Vrátiť do obchodu Ministerstvo životného prostredia už v tomto smere nejaké kroky uskutočnilo. Nariadilo spoplatniť plastové tašky a teraz chystá zálohovanie PET fliaš a plechoviek.
Zálohovanie má priniesť to, aby sa v prírode nehromadilo toľko plastových fliaš a plechoviek. Ľudia ich tam nebudú v takej miere vyhadzovať a skôr budú mať motiváciu ich zbierať a vracať do obchodov. V tomto období sa končí medzirezortné pripomienkové konanie k zálohovaniu. Vyzerá to tak, že záujmové organizácie obchodníkov a výrobcov ministra životného prostredia od tohto zámeru neodhovorili. Neúspešne argumentovali tým, že náklady na zavedenie systému zálohovania budú príliš vysoké a ich prínos pre odpadovú politiku nízky. So zálohovaním sa má začať v roku 2022. Zákaz plastových príborov Na rovnaké obdobie si ministerstvo v programe predchádzania vzniku odpadov naplánovalo aj zákaz jednorazového plastového riadu, príborov, pohárov a nápojových slamiek na verejných podujatiach. Namiesto nich sa majú používať biologicky rozložiteľné alebo vratné poháre a riad. Ministerstvo by sa v tomto mohlo učiť od Festivalu Pohoda, ktorý už od roku 2014 používa len vratné poháre a v roku 2017 k tomu pridal kompostovateľný riad. Na festivale sa už zbiera aj bioodpad, čo je tiež jeden z cieľov ministerského programu.
Ako nakupovať bez obalov V programe sa počíta aj s podporou bezobalových obchodov. Tie sú na Slovensku čoraz populárnejšie, ale ich ďalšie rozširovanie môže naraziť na problém.
Vznikol v Úrade verejného zdravotníctva, ktorý v obchodoch dohliada na hygienu. Koncom minulého roka sa Slovenská asociácia moderného obchodu pýtala úradu, či si môžu zákazníci naberať napríklad pečivo, ovocie a zeleninu, prípadne aj prášky na pranie a iný nepotravinársky tovar do vlastných obalov. Zrejme to je reakcia na rastúci záujem klientov o ekologickejšie nákupy bez obalov. Úrad však obchodníkom v reakcii napísal, že neodporúča povoliť zákazníkom nosiť si vlastné obaly. Pri použití vlastných obalov by podľa neho nebolo možné zachovať reťazec ochrany zdravotnej bezpečnosti od výrobcu po predaj, a ak by došlo ku kontaminácii a ohrozeniu zdravia, nedalo by sa preukázať, kto to spôsobil. „S dôrazom na zabezpečenie kvality a zdravotnej neškodnosti predávaných potravín a ochrany zdravia konzumentov vám neodporúčame povoliť predaj do obalov prinesených zákazníkmi,“
uviedol doslovne ÚVZ.
Ministerstvo chce preto spolu s týmto a ďalšími úradmi pripraviť metodickú pomôcku, ktorá by stanovila pravidlá pre bezobalové obchody, distribúciu a opakovane použiteľné obaly. Mal by to byť návrh opatrení na ich podporu a minimálne požiadavky na splnenie hygienických predpisov pri používaní donesených obalov. S touto príručkou sa však ministerstvo neponáhľa. Pripraviť ju chce o päť rokov.
„Momentálne skúmame možnosti, ako by mohol fungovať bezobalový predaj potravn v maloobchode, aby v žiadnom prípade neprišlo ku kontaminácii predávaných potravín do vlastných prinesených obalov. Budeme mat záujem o stretnutie so štátnymi orgánmi, aby sme našli spoločné riešenie aj s využitím skúseností členov Slovenskej aliancie moderného obchodu s bezobalovým predajom v iných krajinách EU,“ uviedol jej predseda Martin Krajčovič.
Program predchádzania vzniku odpadov rieši napríklad aj fontánky na pitie vody na verejných priestranstvách a mnohé iné témy nielen v súvislosti s obalmi. Pretláča napríklad aj väčšiu podporu kompostovania a obmedzenie potravinárskeho odpadu. Problém tohto dokumentu, ale aj iných stratégií ministerstva životného prostredia je, že príliš často sa nedodrží významná časť cieľov.
Program predchádzania vzniku odpadov rieši aj fontánky na pitie vody a mnohé iné témy nielen v súvislosti s obalmi.