Doc. Ing. Štefan Žák predsedom Iniciatívy pre férový obchod

Dátum: 17. septembra 2018

 

DEKAN OBCHODNEJ FAKULTY EU BRATISLAVA

DOC. ING. ŠTEFAN ŽÁK, PHD.

PREDSEDOM INICIATÍVY PRE FÉROVÝ OBCHOD

 

Bratislava 17.9.2018 – Predsedníctvo Iniciatívy pre férový obchod jednohlasne zvolilo doc. Ing. Štefana Žáka, PhD., dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, za svojho predsedu. Svojím rozhodnutím prijať predsedníctvo Iniciatívy docent Žák potvrdil, že férové vzťahy v obchodnom svete sú kľúčom pre úspech všetkých strán – dodávateľov, obchodníkov a nakoniec aj samotných zákazníkov.

„Zvolenie doc. Štefana Žáka, rešpektovaného a nezávislého odborníka z akademickej obce, za Predsedu Iniciatívy pre férový obchod, je zárukou, že podpísané zásady správnej obchodnej praxe slúžia ako samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy a že riešenie všetkých prípadných sporov medzi potravinármi a obchodníkmi bude korektné a nestranné. Doc. Žák už teraz študentom vštepuje zmysel pre férové vzťahy v obchode a obaja zakladatelia Iniciatívy – Potravinárska komora Slovenska aj Slovenská aliancia moderného obchodu, si veľmi vážime, že popri svojej práci prijal aj ponuku Iniciatívy stať sa jej predsedom,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

“Zvolenie doc. Štefana Žáka za Predsedu Iniciatívy pre férový obchod dovŕšilo proces úplného sfunkčnenia Iniciatívy. V najbližšom období sa chceme zamerať na oslovovanie potravinárskych podnikov pôsobiacich na Slovensku, aby sa stali signatármi Iniciatívy a prihlásili sa k zásadám správnej obchodnej praxe,“ uviedol Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

„Ako vrcholový predstaviteľ akademickej inštitúcie zameranej na vzdelávanie manažérov pre oblasť obchodu a marketingu som so záujmom sledoval kreovanie Iniciatívy pre férový obchod, ktorá je slovenskou platformou európskej Supply Chain Initiative. Jej zameranie a cieľ presadzovať férové obchodné postupy a skvalitňovanie vzájomných obchodných vzťahov plne korešponduje s tým, čo dlhodobo zdôrazňuje Obchodná fakulta svojim študentom, budúcim manažérom, ktorí sa budú v tomto prostredí pohybovať. Pozíciu predsedu iniciatívy preto vnímam najmä ako reálnu šancu aktívne podporovať kultiváciu slovenského obchodného prostredia,“ vysvetľuje doc. Štefan Žák svoje rozhodnutie prijať ponuku pozície predsedu Iniciatívy pre férový obchod

Európska Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Vznikla už v roku 2011 práve na základe požiadavky európskych asociácií výrobcov a obchodníkov, aby sa ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy a prípadné spory riešili alternatívnymi spôsobmi a na Slovensku jej vznik podpísali vo februári 2018 Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. Prvými signatármi na Slovensku sa stalo 8 členov PKS – spoločnosti Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO – obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. „K Iniciatíve sa dá prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.sk . Radi medzi nami privítame všetky dodávateľské a obchodné združenia aj individuálnych zástupcov potravinárov a obchodníkov, ktorým záleží na korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca,“ hovorí Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.