Duál je príležitosťou pre mladých aj v sektore obchodu

Dátum: 05. marca 2019

Zdroj: skolskyservis.teraz.sk  Dátum: 04.03.2019 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/dual-je-prilezitostou-pre-mladych-aj/47692-clanok.html

Bratislava 4. marca (SkolskyServis.sk) – Žiaci 9. ročníkov ZŠ a ani ich rodičia si často pri výbere strednej školy nedokážu spojiť stredoškolské štúdium s budúcou profesiou a jej potenciálom na trhu práce. A práve stredné odborné školy im v spolupráci s najväčšími obchodnými reťazcami na Slovensku ponúkajú jasnú víziu, ako môže ich profesionálna budúcnosť vyzerať.

„Obchod pociťuje nedostatok pracovnej sily rovnako ako ďalšie sektory na Slovensku. Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu sa preto už v roku 2015 zapojili do štátneho systému duálneho vzdelávania a začali si vychovávať svojich budúcich kolegov. V školskom roku 2018/2019 už u našich členov študuje 216 žiakov, ktorí sa čoskoro môžu stať plnohodnotnými zamestnancami reťazcov a do ďalších ročníkov je otvorený priestor pre ďalších viac ako 600 žiakov,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu .

Vyššia mzda aj záujem Duálne vzdelávanie je pre mladých ľudí najlepšou cestou k profesii nielen v technických smeroch, ale aj v sektore obchodu a služieb. Po 4 rokoch štúdia a zároveň 4 rokoch praxe je absolvent duálneho vzdelávania pripravený nielen na bežnú pracovnú náplň obchodného pracovníka, ale aj na pozície na úrovni stredného manažmentu v obchodných prevádzkach.

Vyššia kvalifikácia znamená pre absolventa duálu aj lepšie mzdové ohodnotenie oproti kolegom nedualistom. V priebehu 2-3 rokov po skončení školy môže u členov SAMO v priemere dosiahnuť mzdu 1310,17 Eur, pričom výška aktuálnej najvyššej priemernej mzdy na pozícii predavač u členov SAMO je 891,71 Eur. Aj pri porovnaní s priemernou mzdou v slovenskom hospodárstve 992 eur* sú platové podmienky absolventov duálu u členov SAMO veľmi priaznivé. Na výplatnej páske majú o 32 % viac.

Výhody duálneho vzdelávania pre obchod mzdou nekončia Aj prítomnosť reťazcov vo všetkých regiónoch Slovenska je pre záujemcov o štúdium obchodu, a neskôr aj samotné zamestnanie, dôležitá. Úspešný kandidát nemusí opustiť svoje bydlisko, a na druhej strane, ak má záujem počas svojho pracovného života usadiť sa v inej oblasti Slovenska, môže pokračovať u svojho pôvodného zamestnávateľa. „O tom, že žiaci ZŠ si už nachádzajú cestu k duálu aj v sektore obchodu, svedčia čísla. Kým v roku 2015, kedy duál na Slovensku začal, členovia SAMO zapojení do duálu mali spolu 15 prvákov, v tomto školskom roku 2018/2019 do prvého ročníka nastúpilo 108 žiakov. A náš záujem o ďalších dualistov je veľký, sme pripravení na ďalších viac ako 600 žiakov po celom Slovensku, pričom nehľadáme len študentov odbore obchodný pracovník, ale aj skladový operátor. V školskom roku 2018/2019 sa otvoril tento odbor z oblasti logistiky v duálnom vzdelávaní po prvýkrát, v súčasnosti je otvorená jedna trieda prvákov a už aj jeden z našich členov si pripravuje svojho budúceho kolegu v tomto odbore. A potenciál profesie skladového operátora je pri pohľade na logistické parky nielen obchodných reťazcov združených v SAMO obrovský,“ hovorí Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie, SAMO.

Podľa čoho si vybrať správnu školu? „Pri rozhovoroch o výbere strednej školy sa často s kolegami stretávame s tým, že rodičia ani žiaci si nespájajú výber školy s výberom povolania. Pri tomto rozhodovaní je dôležité poznať nielen prospech žiaka, ktorý je predpokladom pre určitý typ štúdia alebo povolania, ale aj osobnostné predpoklady a schopnosti, zručnosti dieťaťa. Ak vybratá škola alebo povolanie korešponduje s jeho osobnosťou, nielenže si k nim vytvorí pozitívnejší vzťah, bude spokojnejší a bude mať aj lepšie výsledky. Ale hlavne bude mať záujem po skončení školy sa aj zamestnať vo vyštudovanom odbore a zúročiť 4 roky štúdia,“ vysvetľuje Alžbeta Štofková Dianovská, predsedníčka Asociácie výchovných poradcov a zároveň výchovná poradkyňa na základnej škole Levice, Pri Podlužianke 6. Pri rozhodovaní o výbere školy hrá podľa nej veľkú rolu aj strach detí pred zmenou a ľahšie podľahnú skupinovému rozhodnutiu pre určitý smer. Upozorňuje však na to, že takéto rozhodnutie môže byť neskôr veľmi nešťastné, pretože špeciálne v takomto nízkom veku kamarátstva veľmi rýchlo vznikajú, ale aj zanikajú, a vybraný študijný odbor zásadne ovplyvní život každého žiaka.

Prečo Duál v obchode? Príprava na prácu obchode prinesie žiakovi nielen istotu zamestnania a adekvátneho mzdového ohodnotenia, ale aj:

– Štúdium bude zaujímavejšie a zábavnejšie – až 50 % času strávi študent na praxi priamo v predajni.
– Svojho partnera pre odbornú prax si žiak vyberie sám už pred prijímacími pohovormi i na strednú školu.
– Začne zarábať už počas školy a to skôr ako jeho rovesníci študujúci na bežných školách, ktorí môžu uzavrieť pracovný vzťah, aj keď len brigádnický, až po dovŕšení 16. rokov a zároveň po 31.8. daného kalendárneho roku.
– Okrem príjemného vreckového v podobe hodinovej mzdy dostane žiak aj príspevok na stravu, ubytovanie, či cestovanie. Pracovné oblečenie a pomôcky sú samozrejmosťou.
– Istota pracovného miesta po skončení školy a to v regióne podľa požiadavky žiaka, pričom žiak nie je zmluvne viazaný ponuku zamestnávateľa prijať.
– Možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole a rýchly kariérny rast v prípade záujmu žiaka.

Ako vstúpiť do duálu v obchode? Svojich budúcich kolegov si obchodné reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco vychovávajú na 11 stredných odborných školách v Bratislave, Košiciach, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Vranove nad Topľou, Zvolene a Žiline. Pokiaľ si deviatak podal prihlášku na niektorú zo spolupracujúcich stredných škôl a zatiaľ nevyužil možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania, môže tak urobiť ešte do termínu prijímacích pohovorov, teda do 13.5. alebo 17.5.2019. Stačí, keď si z obchodných reťazcov vyberie svojho budúceho zamestnávateľa, ktorý s danou školou spolupracuje, získa u neho potvrdenie o podpore počas štúdia a po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov môže začať nielen svoje štúdium, ale aj kariéru v obchode. Odbornú prax obchodné reťazce v súčasnosti zabezpečujú vo svojich 228 certifikovaných prevádzkach po celom Slovensku. Všetky informácie o výške štipendia, hodinovej mzde za odbornú prax a ďalších benefitoch od jednotlivých obchodných reťazcov, spolu so zoznamom spolupracujúcich stredných škôl, nájdu všetci záujemcovia na stránke www.podstudovatobchod.sk.
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 726 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 3,3 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí.

SkolskyServis.sk informovala Lenka Puzlíková

* Zdroj: www.statistics.sk, Demografia a sociálne štatistiky / Náklady práce / Priemerná mesačná mzda v hospodárstve v 3. kvartáli 2018, 3.12.2018