Duálne vzdelávanie možno využiť aj v obchode

Dátum: 14. mája 2019

Zdroj: Pravda 14.52019
Duálne vzdelávanie, ktoré prepája školu s praxou, sa netýka len rôznych remesiel či priemyslu, ale aj obchodu. Práve stredné odborné školy v spolupráci s najväčšími obchodnými reťazcami ponúkajú jasnú víziu, ako môže vyzerať profesionálna budúcnosť žiaka, ak si vyberie túto formu štúdia.

Nedostatok pracovnej sily totiž podobne ako iní zamestnávatelia pociťujú i obchodníci. „Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu sa preto už v roku 2015 zapojili do štátneho systému duálneho vzdelávania a začali si vychovávať budúcich kolegov. V tomto školskom roku už u našich členov študuje 216 žiakov, ktorí sa čoskoro môžu stať plnohodnotnými zamestnancami reťazcov, a do ďalších ročníkov je otvorený priestor pre ďalších viac ako 600 žiakov,“ prezradil Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Stúpajúci záujem

Duálne vzdelávanie je teda pre mladých ľudí vhodnou cestou k profesii aj v sektore obchodu a služieb. Po štyroch rokoch štúdia a súčasnej praxe je absolvent tohto vzdelávania pripravený nielen na bežnú pracovnú náplň obchodného zamestnanca, ale aj na pozície na úrovni stredného manažmentu v obchodných prevádzkach. Pre absolventa duálneho vzdelávania vyššia kvalifikácia pritom znamená i lepšie mzdové ohodnotenie oproti iným kolegom. V priebehu dvoch–troch rokov po skončení školy môže u členov SAMO dosiahnuť priemerne hrubú mesačnú mzdu 1 310 eur, pričom výška najvyššej priemernej mzdy na pozícii predavač je dnes u členov SAMO 891 eur. Aj pri porovnaní s priemernou mzdou v slovenskom hospodárstve (1 101 eur) sú platové podmienky absolventov „duálu“ u členov SAMO dosť priaznivé.
Výhody tohto duálneho vzdelávania sa tým však nekončia. Pre záujemcov o štúdium obchodu je dôležitá aj prítomnosť reťazcov vo všetkých slovenských regiónoch. Úspešný kandidát totiž nemusí opustiť svoje bydlisko, a na druhej strane, ak by sa chcel počas svojho pracovného života usadiť v inej oblasti Slovenska, môže pokračovať u svojho pôvodného zamestnávateľa. „O tom, že si žiaci základných škôl už nachádzajú cestu k,duálu' aj v sektore obchodu, svedčia čísla. Kým v roku 2015, keď sa duálne vzdelávanie na Slovensku začalo, členovia SAMO zapojení do programu mali spolu 15 prvákov, v tomto školskom roku do prvého ročníka nastúpilo až 108 žiakov. A náš záujem o ďalších dualistov je veľký, sme pripravení na ďalších viac ako 600 žiakov po celom Slovensku, pričom nehľadáme len študentov v odbore obchodný pracovník, ale aj skladový operátor,“ priblížil Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie zo Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Ako spresnil, v prebiehajúcom školskom roku 2018/2019 sa tento odbor z oblasti logistiky v duálnom vzdelávaní otvoril po prvý raz. V súčasnosti zahŕňa jednu triedu prvákov a jeden z členov SAMO si už pripravuje budúceho kolegu v tomto odbore. „A potenciál profesie skladového operátora je pri pohľade na logistické parky nielen obchodných reťazcov združených v SAMO obrovský,“ pripomenul Blaščák.

Výber školy

Ako priznala Alžbeta Štofk ová Dianovská, predsedníčka Asociácie výchovných poradcov, pri rozhovoroch o výbere strednej školy sa s kolegami na základných školách často stretáva s tým, že si rodičia ani žiaci nespájajú voľbu školy s výberom povolania.
„Pri tomto rozhodovaní je dôležité poznať nielen prospech žiaka, ktorý je predpokladom pre určitý typ štúdia alebo povolania, ale aj jeho osobnostné predpoklady, schopnosti a zručnosti. Ak vybraná škola alebo povolanie korešpondujú s jeho osobnosťou, nielenže si k nim vytvorí pozitívnejší vzťah, bude spokojnejší a bude mať aj lepšie výsledky, ale najmä bude mať aj záujem zamestnať sa po skončení školy vo vyštudovanom odbore a zúročiť tak štyri roky štúdia,“ vysvetlila Štofková Dianovská, ktorá je výchovnou poradkyňou na Základnej škole Pri Podlužianke v Leviciach.
Pri rozhodovaní o výbere školy hrá podľa nej veľkú rolu i strach detí pred zmenou. Ľahšie tiež podľahnú skupinovému rozhodnutiu pre určitý smer. Ako však varovala, pre také rozhodnutie môže byť dieťa neskôr veľmi nešťastné, lebo v takom nízkom veku kamarátstva veľmi rýchlo vznikajú aj zanikajú, zatiaľ čo vybraný študijný odbor zásadne ovplyvní život každého žiaka.