Duálne vzdelávanie v obchode: Začal sa nový školský rok

Zdroj: SAMO , Autor: Darina Lužová

Dátum: 24. septembra 2021

Začal sa školský rok, na prevádzkach sme privítali nových žiakov, prvákov – dualistov a rozbehol sa kolobeh bežných, každodenných povinností…

Čo je to duálne vzdelávanie a na akých princípoch funguje? Poďme si povedať viac!

Duálne vzdelávanie (DV) je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje veľmi úzkym prepojením všeobecného teoretického a odborného vzdelávania, s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. V rámci svojho štúdia, strávi žiak polovicu času v škole a druhú polovicu u zamestnávateľa.

DV je významným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti u mladých ľudí a odstraňuje nesúlad medzi  vedomosťami a zručnosťami absolventov škôl a reálnymi potrebami zamestnávateľov. Na strane druhej, poskytne zamestnávateľom po ukončení štúdia naozaj vysokokvalifikovaný a angažovaný personál a umožní plynulý prechod žiakov do praxe, bez potreby ďalšieho zaškolovania a adaptácie.

Duálne vzdelávanie sa teda týka žiakov stredných odborných škôl, ktorí  budú u nás na obchodoch študovať  a vzdelávať sa v štvorročnom študijnom odbore, obchodný pracovník  (prípadne v učebnom odbore – predavač) a svoje štúdium zakončia maturitou. My im následne garantujeme pracovné miesto.

Základ tohto výnimočného projektu je v partnerstve a znamená aktívnu spoluprácu žiakov, škôl a firiem, ktorá jeprávne upravená.

Zamestnávateľ plne preberá zodpovednosť za odborné vzdelanie študentov  ako aj za organizáciu, obsah a kvalitu praktického vyučovania, ktoré sa bude uskutočňovať podľa Tematických výchovno vzdelávacích plánov, osnov. 

Na pracoviskách sú žiakom k dispozícii vyškolení zamestnanci, inštruktori, ktorí žiakov nielen vzdelávajú v ich odbore, reálne s nimi prechádzajú dané oblasti a témy, odovzdávajú im svoje vedomosti, zručnosti, ale sú im nápomocní i v ostatných sférach pracovného a niekedy i súkromného života. Sú to predsa ich starší kolegovia.

Tak našim žiakom a samozrejme aj nám všetkým držte palce, nech sa im u nás dobre darí, napredujú, cítia sa súčasťou tímu a spolupráca vedie k vzájomnej spokojnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na samo@modernyobchod.sk