Envirorezort chce obmedziť plasty: Budeme zálohovať aj PET fľaše?

Dátum: 19. júla 2018

Zdroj: https://www.cas.sk/clanok/718677/envirorezort-chce-obmedzit-plasty-budeme-zalohovat-aj-pet-flase/
Dátum: 18.7.2018, Autor: Jozef Čavojec 

Čo robíte s plastovými fľašami? Čo by ste povedali na to, keby ste ich mohli vracať do obchodu? Zálohovanie PET fliaš by v blízkej budúcnosti mohlo byť realitou aj na Slovensku.

Ministerstvo životného prostredia pripravuje štúdiu o nákladoch na tento proces a jeho dosahoch. Ako by to fungovalo a čo by si to vyžadovalo zo strany obchodných reťazcov? Minister životného pro­stredia László Sólymos (Most-Híd) tvrdí, že znečistenie plastovými fľašami je veľmi viditeľné. Dnes je podľa neho možné vyzbierať zhruba 70 percent plastových fliaš, ktoré sa dostanú na náš trh.
„Zálohovanie PET fliaš je efektívnejší spôsob zberu. Máme skúsenosti zo sveta, že tam, kde sú fľaše zálohované, sa efektivita hýbe medzi 90 a 95 percentami,“ povedal pre TASR. Je jasné, že zavedenie zálohovania plastových fliaš by si vyžiadalo nemalé investície, a to najmä zo strany obchodov. Museli by zabezpečiť automaty, sklady. Nie sú proti, len chcú, aby sa do procesu zapojili aj výrobcovia a spracovatelia. „Je nevyhnutné, aby tomu predchádzala analýza funkčnosti nového riešenia v porovnaní so súčasnou separáciou PET fliaš,” reaguje Anna Buzinkay zo spoločnosti Terno.

Musia to chcieť všetci Katarína Fašiangová, riaditeľka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). „Pre efektívne zavedenie takéhoto zálohovania musí byť zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát.“

Záloha je asi 20 centov Miloš Veverka, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA)
– Systém zberu jednorazových nápojových obalov dosahuje účinnosť nad 90 percent, a preto dokáže výrazne pomôcť pri znižovaní znečistenia prostredia od nelegálne odhodených obalov. Pokiaľ ide o zálohu, v zahraničí sa pohybuje okolo 0,20 – 0,25 eura: Nemecko 25 centov, Estónsko 10 centov, Dánsko 1 – 3 dánske koruny (0,13 – 0,40 €).
Plastom odzváňa Lidl sa zaviazal, že do roku 2025 zníži objem plastov najmenej o 20 % a dosiahne úplnú recyklovateľnosť plastových obalov svojich značiek. „Do roku 2019 nahradíme jednorazové plastové výrobky na jedno použitie produktmi z alternatívnych a recyklovateľných materiálov,“ dodáva hovorca Tomáš Bezák.

Aké výhody by to malo 

  • Zvýšil by sa objem vyzbieraných plastov
  • Uľahčila by sa recyklácia, spracovatelia by mali k dispozícii viac kvalitnej a čistej suroviny ?
  • Príroda by sa vyčistila od voľne pohodených fliaš a plechoviek

Patria do žltého kontajnera 1947
PET fľaše sa prvý raz komerčne použili v roku 1947. Masovo sa začali vyrábať až v 90. rokoch 20. storočia.
8,4 kg
Jeden Slovák za rok vyprodukuje 8,4 kilogramu odpadu vo forme plastových fliaš.
Žltá
PET fľaše patria do žltého kontajnera, tak ako fólie, plastové tašky či plechovky.
50 rokov
Plastová fľaša sa vyrába z polyetyléntereftalátu. Vo voľnej prírode sa rozloží za 50 až 80 rokov.
300 kg
vážia veľké kvádre so stlačenými PET fľašami, ktoré sa po recyklácii vracajú do obehu.