EuroCommerce zažalovala SR v Bruseli za novú daň z maloobchodu

Dátum: 05. februára 2019

Zdroj: www.teraz.sk  Dátum: 04.02.2019

http://www.teraz.sk/ekonomika/eurocommerce-zazalovala-sr-v-bruseli-za/376421-clanok.html

4. februára (TASR) – Organizácia EuroCommerce v pondelok oznámila, že podala dve sťažnosti Európskej komisii (EK) zamerané na novú daň z maloobchodu zavedenú v Slovenskej republike, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roka.
EuroCommerce, stavovská organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá zastupuje národné federácie a spoločnosti v sektore maloobchodu, veľkoobchodu a medzinárodného obchodu z 31 európskych krajín, na svojej stránke upozornila, že Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 zavádza daň, ktorá sa vzťahuje iba na zahraničné spoločnosti pôsobiace v krajine. EuroCommerce vo svojej správe pripomenula, že novú daň z maloobchodu od zahraničných spoločností vyžaduje, aby zaplatili 2,5 % zo svojho čistého obratu, pričom vláda SR očakáva, že toto opatrenie prinesie do štátnej pokladnice 87 miliónov eur.

Sťažnosti EuroCommerce sú založené na názore, že táto daň je nezlučiteľná s právom EÚ v dvoch bodoch.

V prvom rade nezaťažením maloobchodných reťazcov vlastnených subjektmi Slovenskej republiky zavedenie novej dane predstavuje protiprávnu štátnu pomoc, ktorá sa podobá maloobchodným daniam navrhovaným predtým v Poľsku a Maďarsku. Tieto EK označila za nelegálnu.

Po druhé, ako upozornila EuroCommerce, diskriminačná povaha tejto dane porušuje jasnú zásadu slobody pre podniky usadzovať sa v iných členských krajinách Únie, čo je jedným zo základov európskej legislatívy.

EuroCommerce zastupuje v sektore maloobchodu okolo 5,5 milióna spoločností, z ktorých 99 % tvoria malé a stredné podniky. Organizácia zohráva v európskom hospodárstve jedinečnú úlohu prepojenia medzi výrobcami a vyše 500 miliónmi spotrebiteľov v celej EÚ.