Férový obchod naviguje nový uznávaný kapitán

Dátum: 22. októbra 2018

Zdroj: Hospodárske noviny  Dátum: 19.10.2018 

Predsedníctvo Iniciatívy pre férový obchod zvolilo Štefana Žáka, dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, za svojho predsedu.
Férové vzťahy v obchodnom svete sú kľúčom pre úspech všetkých strán – dodávateľov, obchodníkov a nakoniec aj samotných zákazníkov. „Zvolenie Štefana Žáka, rešpektovaného a nezávislého odborníka z akademickej obce, za predsedu Iniciatívy pre férový obchod, je zárukou, že podpísané zásady správnej obchodnej praxe slúžia ako samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy a že riešenie všetkých prípadných sporov medzi potravinármi a obchodníkmi bude korektné a nestranné.
Štefan Žák už teraz študentom vštepuje zmysel pre férové vzťahy v obchode a obaja zakladatelia iniciatívy – Potravinárska komora Slovenska aj Slovenská aliancia moderného obchodu – si veľmi vážime, že popri svojej práci prijal aj ponuku Iniciatívy stať sa jej predsedom,“ konštatovala Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Dostať teóriu do praxe „Ako vrcholový predstaviteľ akademickej inštitúcie zameranej na vzdelávanie manažérov pre oblasť obchodu a marketingu som so záujmom sledoval kreovanie Iniciatívy pre férový obchod, ktorá je slovenskou platformou európskej Supply Chain Initiative. Jej zameranie a cieľ presadzovať férové obchodné postupy a skvalitňovanie vzájomných obchodných vzťahov plne korešponduje s tým, čo dlhodobo zdôrazňuje Obchodná fakulta svojim študentom, budúcim manažérom, ktorí sa budú v tomto prostredí pohybovať. Pozíciu predsedu iniciatívy preto vnímam najmä ako reálnu šancu aktívne podporovať kultiváciu slovenského obchodného prostredia,“ vysvetlil Štefan Žák svoje rozhodnutie prijať ponuku pozície predsedu Iniciatívy pre férový obchod Boli medzi prvými Európska Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Vznikla už v roku 2011 práve na základe požiadavky európskych asociácií výrobcov a obchodníkov, aby sa ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy a prípadné spory riešili alternatívnymi spôsobmi. Na Slovensku jej vznik podpísala vo februári 2018 Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. Prvými signatármi na Slovensku sa stalo osem členov PKS – spoločnosti Cloetta, CocaCola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever – a päť členov SAMO –
obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. „K Iniciatíve sa dá prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.
sk. Radi medzi nami privítame všetky dodávateľské a obchodné združenia aj individuálnych zástupcov potravinárov a obchodníkov, ktorým záleží na korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca,“ informoval Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

Riešenie sťažností Signatári rešpektujú právo zmluvnej strany na to, aby jej sťažnosť alebo podnet boli druhou zmluvnou stranou riešené. Zmluvné strany sa môžu so sťažnosťou či s podnetom obracať na manažéra pre riešenie sporov druhej zmluvnej strany.