Gabriel Csicsai sa stretol s obchodníkmi

Dátum: 25. novembra 2016

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), aby hovorili o aktuálnych otázkach najmä v súvislosti so Zákonom o potravinách. Ten je v súčasnosti v parlamente a okrem iného zavádza možnosť darovať trvanlivé potraviny ľuďom v núdzi aj po uplynutí minimálnej trvanlivosti.

Obchodníci informovali G. Csicsaia o silnej frustrácii vyplývajúcej z neriešenia problematiky tzv. miliónových pokút, kde sa mesiace diskusií a konštruktívneho dialógu napriek nájdenému kompromisu nakoniec nepreniesli do finálneho znenia novely Zákona o potravinách. Štátny tajomník vypočul prednesené argumenty a požiadal obchodníkov o pokračovanie v dialógu pri budúcom formovaní regulačného rámca.

Predstavitelia SAMO ho zároveň uistili o silnom záväzku svojich členov voči lokálnemu prostrediu, kde pôsobia, zamestnávajú ľudí a ponúkajú služby a tovar. Obe strany našli jednoznačnú zhodu v otázke dôležitosti väzieb medzi miestnou ekonomikou a obchodom a sú pripravené hľadať spoločné riešenia na ich posilňovanie – či už v otázke vzťahov s miestnymi dodávateľmi, alebo v informovaní a vzdelávaní zákazníkov.