Inovácie a investície zmenili za štvrťstoročie obchod na Slovensku na nepoznanie

Dátum: 13. novembra 2014

Obchod na Slovensku prešiel od roku 1989 dynamickým vývojom a v súčasnosti sa kvalitou tovarov a služieb vyrovná najvyspelejším krajinám Európskej únie. Radí sa medzi sektory ekonomiky s vysokou mierou inovácií, investícií do modernizácie a výstavby infraštruktúry, zlepšovania služieb, ale aj počtu novovytváraných pracovných miest.

Vývoj obchodu na Slovensku za posledné desaťročia, a najmä v kontexte spoločenských a politických zmien v roku 1989, mapuje aj výstava fotografií 25 rokov moderného obchodu na Slovensku, ktorú včera otvorili v Starej tržnici na námestí SNP v Bratislave. Organizátorom výstavy je Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorej zakladateľmi sú spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Výsledok zmien v obchode na Slovensku je podľa názoru členov SAMO o to impozantnejší, ak sa vezme do úvahy nižšia kvalitatívna základňa a kratší časový úsek, ktorý mal obchod na Slovensku od roku 1989 k dispozícii v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami.

Uvedené faktory spôsobili, že miera inovácií a investícií do modernizácie a výstavby obchodnej infraštruktúry neustala na Slovensku ani v posledných rokoch a prakticky kontinuálne rastie. Pre ilustráciu, len za posledných 5 rokov (2009-2013) iba členské spoločnosti SAMO na Slovensku spolu postavili a otvorili 156 nových obchodných prevádzok a zmodernizovali ďalších 116. V dôsledku toho zaznamenala prudký nárast aj veľkosť predajnej plochy. Kým v roku 2003 mala predajná plocha obchodov s 20 a viac zamestnancami na Slovensku výmeru 1,6 mil. m2, v roku 2009 to už bolo 2,5 mil. m2 a v roku 2013 niečo cez 3 mil. m2, čiže takmer dvojnásobok oproti roku 2003. V snahe o ďalšie skvalitňovanie služieb pokračovali členovia SAMO aj vo významných investíciách do rozvoja ľudských zdrojov, keď iba za ostatných 5 rokov (2009-2013) investovali do vzdelávania svojich zamestnancov okolo 5,6 milióna eur.

Uvedená investičná politika členov SAMO však na druhej strane umožnila za posledných 5 rokov (2009-2013) vznik 4 451 nových pracovných miest na Slovensku, vrátane regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.

Vďaka investíciám a inováciám v obchode sa neporovnateľne zmenila aj kvalita služieb a nákupné možnosti, ktoré by si zákazníci u nás pred 25 rokmi iba ťažko vedeli predstaviť. Klimatizované, v niektorých prípadoch dokonca už aj nízkoenergetické obchodné prevádzky, moderné pokladne, vrátane samoobslužných, platby v hotovosti aj kartou, zrýchľujúca sa obsluha, stále sa rozširujúci sortiment výrobkov, čerstvé pečivo v každom čase, parkovanie, predĺžené otváracie doby a ďalšie vymoženosti sa stali bežnou súčasťou každodenného života.

Aj napriek tomu obchodníci pracujú na ďalších inováciách a už v súčasnosti testujú nové služby a technológie, ktoré posunú kvalitu predaja na vyššiu úroveň. Ide napríklad o inovatívne hovoriace nákupné vozíky s nainštalovaným čítacím zariadením na ceny výrobkov, či dotykové displeje s nainštalovaným Google Indoor Maps, ktoré umožnia zákazníkom v predajniach, v ktorých sa neorientujú, rýchlo nájsť hľadaný tovar. Rovnako sa testujú napríklad mobilné regále, ktoré umožňujú rýchlu výmenu časti sortimentu v predajni podľa nákupných časov jednotlivých kategórií zákazníkov, podľa ich nákupných požiadaviek a preferencií a mnohé ďalšie inovácie.

Vývoj v spoločnosti spôsobil, že obchodníci sú v súčasnosti zákazníkmi vnímaní už nielen ako subjekty zaoberajúce sa sprostredkovaním predaja tovaru, ale aj ako významné podnikateľské subjekty s primeranou mierou spoločenskej zodpovednosti. Členovia SAMO, vedomí si tejto zodpovednosti preto kontinuálne zvyšujú aj mieru svojej sociálnej angažovanosti, najmä v oblasti potravinovej pomoci a ochrany životného prostredia. V rokoch 2009-2013 investovali do projektov ochrany životného prostredia 625 100 eur a iba za vlaňajší rok darovali sociálne slabším rodinám a jednotlivcom potraviny v celkovej hodnote 425 tisíc eur.

Výstava potrvá do 30. novembra 2014 a verejnosti bude prístupná v dňoch konania verejnosti prístupných akcií. Termíny sú dostupné na www.staratrznica.sk.
——————————————-
SAMO združuje spoločnosti obchodu, ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 449 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 23 tisíc ľudí. Na pultoch svojich predajní ponúkajú v každom okamihu spolu približne 230 miliónov kusov výrobkov.

Výstava 25 ROKOV MODERNÉHO OBCHODU NA SLOVENSKU sa realizuje v spolupráci s Tlačovou agentúrou SR (TASR), z ktorej archívu pochádzajú vystavené fotografie.

SAMO_25 rokov moderneho obchodu02