Jablká z EÚ náš trh nezaplavili

Dátum: 15. októbra 2014

Hrozba, že v dôsledku zákazu dovozu potravín z krajín Európskej únie do Ruska zaplavia náš trh lacné jablká z iných krajín EÚ, najmä z Poľska, sa nenaplnila. Podľa informácií obchodníkov združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (Billa, Lidl, Kaufland, Metro a Tesco), opak je pravdou a na pultoch ich predajní, ako celku, prevažujú slovenské jablká. Ich podiel na celkovom objeme predaných jabĺk od momentu, kedy Rusko zaviedlo zákaz dovozu potravín z EÚ nielenže neklesol, ale dokonca stúpol.

Svedčia o tom aktuálne údaje o predajoch jabĺk v obchodoch členov SAMO za august a september 2014. Kým v auguste títo obchodníci predali spolu 1 369 ton jabĺk, z toho 704 ton slovenských (51,4%), v septembri tvoril podiel slovenských jabĺk na ich celkovom spoločnom predaji už takmer 60 % (1 402 ton z celkového predaného objemu 2 343 ton).

„Sme si vedomí toho, že sankcie zo strany Ruskej federácie a nadúroda jabĺk dostala slovenských producentov do zložitej situácie. Aktuálna situácia v našich obchodných sieťach však dokazuje, že korektná spolupráca s našimi dodávateľmi je pre nás prioritou. Zároveň je tiež zárukou garantovanej kvality a ceny tovarov pre našich zákazníkov,“ uviedol Milan Kisztner, hovorca SAMO.

Slovenských zákazníkov okrem toho poteší informácia, že ceny jabĺk sú v našich obchodoch v dôsledku nadúrody nielen na Slovensku, ale aj v EÚ približne o polovicu nižšie ako pred rokom.
jablka