Kampaň Európskej komisie „Stop Food Waste“

Dátum: 21. júla 2015

Pozrite si video Európskej komisie (v slovenskom jazyku), ktoré je súčasťou kampane Stop Food Waste. Jej cieľom je upozorniť na problém plytvania potravinami v EÚ, v ktorej sa vyhodí 90 ton jedla za rok.