Kúpili by ste si Daň z potravín?

Dátum: 12. novembra 2018

Zdroj: strategie.hnonline.sk  Dátum: 09.11.2018 
https://strategie.hnonline.sk/marketing/1839676-kupili-by-ste-si-dan-z-potravin

Slovenská aliancia moderného obchodu a Respect APP vysvetľujú, čo znamená osobitný odvod pre obchodné reťazce.
Ako informovala Slovenská aliancia moderného obchodu, poslanci Národnej rady SR pripravujú pre Slovákov novoročný darček – daň z potravín, ktorá by mohla zvýšiť náklady každej 4-člennej rodiny na nákup až o 84 eur ročne. „Tvrdia síce, že osobitný odvod má byť bičom na obchodné reťazce a že nebude mať žiadny vplyv na konečnú cenu tovaru v obchodoch. Avšak ekonomickí a obchodní analytici, odborári, zamestnávatelia, opozícia a dokonca aj jeden z koaličných partnerov sa zhodli na tom, že osobitný odvod je priamym nákladom obchodníkov na predaj potravín a je to vlastne skrytá forma navýšenia DPH, ktorá by mohla byť s najväčšou pravdepodobnosťou premietnutá aj do vyšších cien či do iných oblastí podnikania reťazcov. Výška týchto dodatočných nákladov nemusí byť konečná. Ak vďaka novej legislatíve budú obchodníci nútení zatvoriť obchody v menších obciach a spotrebitelia tak budú musieť prekonávať väčšie vzdialenosti kvôli nákupom potravín. Preto Slovenská aliancia moderného obchodu vo štvrtok spustila vysvetľujúcu kampaň Daň z potravín, mierenú na širokú verejnosť.“

„Slovenská aliancia moderného obchodu chce aj konečným spotrebiteľom zrozumiteľnou formou vysvetliť, ako môže osobitný odvod ovplyvniť ich každodenné nákupy. V spolupráci s reklamnou agentúrou Respect APP sme preto pripravili reklamnú kampaň, v ktorej ukážeme, že osobitný odvod by sa mohol priamo či nepriamo prejaviť na cene každého jedného nákupu samotných spotrebiteľov,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorá združuje obchodné reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco.
Kľúčovým motívom kampane je rodina s 2 deťmi pri bežnom nákupe, ktorá zaplatí neželaný produkt – Daň z potravín. Samozrejme, produkt, teda daň z potravín, si rodinka neodnesie domov. Muž, ktorý im ho pridal k nákupu, si ho hneď po nablokovaní vloží do vrecka a odíde.
Ako informuje SAMO, ak návrh zákona o osobitnom odvode prejde bez zásadných zmien parlamentom, tento príbeh je jeden z možných dopadov nového zákona na každého obyvateľa Slovenska. A ak by tento odvod obchody prepočítali v plnom rozsahu do cien potravín, tak priemerná 4-členná domácnosť by mohla po zavedení odvodu priamo či nepriamo zaplatiť ročne len na potravinách až o 84 eur viac (zdroj: kolkozaplatime.sk). A táto suma ešte nezahŕňa sprievodné náklady rodiny spojené s cestovaním za nákupom potravín, ak by sa v jej bydlisku zatvoril obchod z ekonomických dôvodov. „Hlavným motívom kampane je fiktívny nezmyselný produkt Daň z potravín, ktorá sa má stať súčasťou každého nákupu. Situácia z televízneho spotu pritom vychádza z bežného života, keď sa pri platení pomiešajú nákupy. Tento krát to však nedopadne dobre. Kampaň má fungovať ako alarm, aby sme neplatili za niečo, čo nechceme,“ predstavuje kampaň Peter Michalka, Respect APP.
Nový produkt Daň z potravín, s horkou príchuťou pre všetkých a príbeh rodiny bude súčasťou televíznej, printovej a online kampane a podrobnejšie sa téme osobitného odvodu venuje aj stránka www.NechcemeToZaplatit.sk. Spotrebitelia, ktorí rovnako ako obchodníci, analytici či odborári nesúhlasia s týmto novoročným darčekom poslancov, môžu svoj názor vyjadriť vo verejnom hlasovaní.
„Členovia SAMO jednoznačne podporujú slovenských výrobcov a dodávateľov, o čom svedčí 12 %-ný medziročný nárast ich počtu medzi rokmi 2016 a 2017. Sme presvedčení o tom, že žiadny odvod nedokáže okamžite zvýšiť podiel slovenských potravín v ponuke obchodníkov. Slovenskí potravinári totiž, napriek tvrdeniam ministerstva, nedokážu naplniť dopyt zo strany spotrebiteľov a reťazcov po dostatočnom množstve kvalitných potravín vo všetkých kategóriách. Navyše odvod by sa mohol negatívne dotknúť spotrebiteľov i zamestnancov v obchode, pretože by sa mohol negatívne odzrkadliť na cenách potravín, platoch zamestnancov či investíciách. A v konečnom dôsledku to nebude ani v prospech slovenských dodávateľov, pretože ľudia sa môžu za svojimi nákupmi presunúť za hranice Slovenska, kde sú potraviny už dnes vo veľkej miere lacnejšie,“ uzatvára Martin Krajčovič.
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 726 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok.