Kvalitné a bezpečné mliečne výrobky aj pod privátnymi značkami

Dátum: 13. novembra 2017

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej aliancie moderného obchodu je zvyšovať profesionálnu úroveň pracovníkov obchodu združených v aliancii. Preto prostredníctvom pravidelných školení vytvára podmienky na ich priebežné vzdelávanie a v stredu 8.11.2017 prebehlo ďalšie z nich. Tentokrát sa týkalo aplikácie Vyhlášky č. 343/2016 MPRV SR  o niektorých výrobkoch z mlieka, z ktorej Ing. Ján Haščík zo Sekcie potravinárstva a obchodu, odbor potravinárstva a obchodnej politiky MPRV SR, prebral so zástupcami členov SAMO požiadavky na niektoré výrobky z kravského mlieka, ovčieho mlieka a kozieho mlieka upravené touto vyhláškou. Za kvalitu a bezpečnosť potravinových výrobkov predávaných pod privátnymi značkami sú totiž v zmysle platnej legislatívy plne zodpovední samotní obchodníci.

„Som veľmi rada, že sme v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva mohli pripraviť stretnutie odborníkov na tému zloženia a označovania výrobkov z mlieka. SAMO týmto stretnutím reagovalo na požiadavku samotných členov, ktorí si s ministerstvom chceli ozrejmiť správnu aplikáciu vyhlášky pri označovaní mliečnych výrobkov svojich privátnych značiek,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Obchodné reťazce združené v SAMO pravidelne obohacujú svoju ponuku v mliečnom sortimente o rôzne novinky vhodné aj pre spotrebiteľov s laktózovou intoleranciou či rôznymi potravinovými alergiami, čím reagujú na dopyt zákazníkov, ale aj na trendy na trhu s mliečnymi výrobkami. Manažérov kvality jednotlivých obchodných reťazcov zaujímalo hlavne správne označovanie zloženia bieleho jogurtu, prírodných syrov, ďalej ktoré alergény je povinné označovať pri mliečnych jogurtoch, syroch a nátierkach, používanie opisných názvov, aby spotrebiteľ lepšie porozumel, o aký typ mliečneho výrobku ide, na základe čoho sa vie správne rozhodnúť. Moderný obchod aj týmto prístupom dokázal, že dbá nielen na kvalitu a bezpečnosť potravín, a tým elimináciu rizík pre spotrebiteľa, ale aj na skvalitňovanie služieb. A Ministerstvo pôdohospodárstva zase vítalo spätnú väzbu na aplikáciu vyhlášky v reálnej praxi slovenského obchodu.