Laboratórne skúšky preukázali bezpečnosť a kvalitu potravín aj mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti

Dátum: 02. mája 2016

Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné, a to aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti. Vyplynulo to z výsledkov laboratórnych skúšok vybraných trvanlivých potravín, ktoré si v štátnom akreditovanom laboratóriu v Bratislave zadala urobiť Asociácia spotrebiteľov Slovenska (ASS).
Informoval o tom dňa 29. apríla 2016 na tlačovej besede Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) predseda ASS Miloš Lauko. SAMO dlhodobo poukazuje na neefektívne nakladanie s potravinami označenými dátumom minimálnej trvanlivosti na Slovensku a na negatíva, ktoré z toho vyplývajú. „Vítam, že okrem SAMO sa témy bezpečnosti potravín po uplynutí dátumu ich trvanlivosti chopili už aj spotrebiteľské organizácie. Efektívnejšie využitie týchto potravín by bezpochyby výrazne prispelo k zníženiu potravinového odpadu, ktorý je vážnym ekonomických, sociálnym, ale aj environmentálnym problémom,“ hovorí na výsledky laboratórnych testov trvanlivých potravín predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Ponúkame zopár mediálnych výstupov z daného podujatia.

Na Slovensku sa vyhadzujú bezpečné a jedlé potraviny. Prikazuje to zákon.

Trvanlivé potraviny sú bezpečné aj tri mesiace po lehote minimálnej trvanlivosti, ukázal test.

Potraviny po minimálnej trvanlivosti sú bezpečné aj ďalšie mesiace.

Veríte obalom? Koľko v skutočnosti vydržia fazuľa, omáčka či puding?

Toto môžete zjesť aj po záruke: Laboratórne testy odhalili pravdu o potravinách.

Niektoré potraviny sú kvalitné aj tri mesiace po spotrebe.

Skúšky potvrdili kvalitu potravín aj mesiace po dátume ich trvanlivosti.

Uplynutie minimálnej trvanlivosti neznamená koniec kvality a bezpečnosti.