Manažment obchodnej firmy z pohľadu SAMO

Dátum: 27. októbra 2017

Odborníkov pre oblasť obchodu pripravuje aj obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci predmetu Manažment obchodnej firmy v 5. ročníku štúdia univerzita každý rok pozýva odborníkov, aby študentom priblížili reálne fungovanie biznisu a odpovedali im na otázky z praxe. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje 6 medzinárodných obchodných reťazcov (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco) pôsobiacich na Slovensku, predstavuje dôležitý subjekt na našom trhu, preto bola na pôdu Ekonomickej univerzity v Bratislave pozvaná aj tento rok, v utorok 24. októbra, jeho predsedníčka Katarína Fašiangová.

Okrem informácií o samotnom združení so študentmi prediskutovala aj témy týkajúce sa zodpovednosti združenia za vedenie dialógu s dotknutými orgánmi verejnej správy (ministerstvá, ŠVPS SR, RVPS, ÚVZ SR, SOI, inšpektoráty) a ďalšími relevantnými inštitúciami (zväzy, komory, združenia, nadácie a aliancie). V oblastiach týkajúcich sa obchodu alebo tém, ktoré poškodzujú moderný obchod je SAMO rešpektovaným partnerom týchto inštitúcií.

Katarína Fašiangová sa v diskusii so študentmi dotkla aj témy súčinnosti SAMO pri všetkých legislatívnych procesoch, týkajúcich sa oblasti obchodu  – pripomienkovanie kľúčových zákonov pre obchod, účasť na pracovných stretnutiach pri tvorbe legislatívy alebo strategických dokumentoch pre sektor obchodu. Okrem iného je aliancia súčasťou medzinárodných aj národných konferencií, diskusných panelov a otvára témy, ktoré sa netýkajú len obchodu, ale celej spoločnosti. Ostatnou takou témou bolo plytvanie potravinami, kde sa SAMO zasadilo za možnosť darovať potraviny po dobe minimálnej trvanlivosti, ktoré sú stále bezpečné a zdravotne nezávadné, s cieľom znižovať potravinový odpad. V neposlednom rade predsedníčka aliancie predstavila poslucháčom aktivity členov SAMO v oblasti systému duálneho vzdelávania, ktoré prispievajú k atraktivite odborného školstva na Slovensku a zároveň zvyšujú kvalitu prípravy mladých ľudí pre prácu v obchode.

Študenti sa okrem odborných tém zaujímali aj možnosti spojenia svojej blízkej pracovnej budúcnosti práve s obchodnými reťazcami.