MARTIN KRAJČOVIČ NOVÝM PREDSEDOM SLOVENSKEJ ALIANCIE MODERNÉHO OBCHODU

Dátum: 02. novembra 2018

Bratislava 2.11.2018 – Predstavenstvo Slovenskej aliancie moderného obchodu si k 1.11.2018 zvolilo nového predsedu. Stal sa ním predstaviteľ jedného z členov, corporate affairs manager METRO Cash & Carry SR, Martin Krajčovič, ktorý je vzhľadom na svoje skúsenosti v oblasti maloobchodu aj veľkoobchodu prirodzenou voľbou na túto pozíciu.

Nový predseda SAMO, Martin Krajčovič, sa celý svoj profesionálny život venuje komunikácii, vytváraniu reklamných kampaní, PR stratégií a riadeniu krízovej komunikácie. Vďaka pôsobeniu vo verejnom aj súkromnom sektore pozná špecifiká týchto v mnohých ohľadoch rozdielnych prostredí. Ako kľúčová postava PR tímu na ministerstve dopravy, kde pôsobil ako hovorca a poradca ministra, stál za komunikačným projektom „Obnova ciest I. triedy“, ktorý v roku 2012 získal cenu PROKOP ako najlepší projekt vo verejnej správe. Následne sa na 4 roky stal poradcom podpredsedu NR SR, kde mal na starosti komunikáciu a poradenstvo v oblasti ekonomiky a dopravy. V sektore obchodu pôsobí od roku 2016. Začal ako manažér pre externú komunikáciu a hovorca Tesco Stores, následne v roku 2017 maloobchod vymenil za veľkoobchod v METRO Cash & Carry SR, kde do 31.10.2018 pôsobil ako corporate affairs manager, hovorca a rovnako aj zástupca spoločnosti vo viacerých oblastiach činnosti Slovenskej aliancie moderného obchodu.
„Som vďačný za dôveru, ktorú som od členských spoločností SAMO dostal, je to pre mňa zaväzujúce. Moderný obchod pre mňa znamená služby pre zákazníkov, maximálna kvalita, serióznosť, aj vzdelávanie. Je to oblasť, ktorá sa neustále vyvíja smerom dopredu a urobím maximum, aby som pomohol rozvoju moderného obchodu na Slovensku. Touto cestou by som sa chcel aj v mene všetkých členov SAMO poďakovať pani Fašiangovej za niekoľkoročnú spoluprácu a jej profesionálny prístup k všetkým úlohám, ktoré z náročnej pozície predsedu SAMO vyplývali a verím, že budem úspešne pokračovať v dobre rozbehnutej práci,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.