Minerálka ako biologický odpad?

Dátum: 04. augusta 2015

Slovensko produkuje viac potravinového odpadu, než jeho väčší susedia. Je to tak aj preto, lebo na rozdiel od nich, neumožňuje spotrebovávať potraviny po uplynutí „dátumu minimálnej trvanlivosti“. Sú tak označené trvanlivé potraviny, ktoré si aj po uplynutí tohto dátumu (pri správnom skladovaní) uchovávajú prepokladanú kvalitu. Patria sem napríklad aj minerálky. Ako sa s nimi nakladá? Dozviete sa vo videu: