Na konferencii Retail manažment 2016 obchodníci diskutovali ako vybudovať dobrý obchod

Dátum: 10. júna 2016

Ako vybudovať a rozvíjať dobrý obchod v trhových podmienkach na Slovensku bola hlavná téma prvého ročníka konferencie Retail manažment 2016, ktorú zorganizoval prestížny týždenník TREND.

V Bratislave sa dňa 9. júna 2016 stretli lídri popredných maloobchodných a obchodných spoločností a e-shopov pôsobiacich na Slovenku.

Konferenciu v mene obchodníkov otvorila Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá vo svojom úvodnom prejave zdôraznila význam obchodného sektora, ako najväčšieho zamestnávateľa u nás a konštatovala, že takmer každá slovenská rodina  má minimálne jedného rodinného člena zamestnaného v obchode.

K. Fašiangová poukázala na absenciu systému vzdelávania pre oblasť obchodu. „Obchod bytostne potrebuje vzdelaných ľudí. Nie je pravdou, že do obchodu môže ísť pracovať hoci kto z ulice – v prípade obchodu s potravinami už vôbec nie. Školstvo v tejto oblasti na Slovensku pred 20 rokmi zlyhalo. Katalóg profesií je prežitý a so sektorom obchodu už dávno nekompatibilný.“

Podčiarkla, že „obchod je pre fungujúcu krajinu a jej ekonomiku silným článkom, ktorý v súčasnosti u nás so službami tvorí ako jediný plusové hodnoty.“ Aby obchod dobre fungoval, musí mať dobré podmienky. V tejto súvislosti K. Fašiangová poukázala na potrebu vyváženého legislatívneho prostredia. Informovala, že:  „Slovensko je v rámci EÚ krajina s najvyššou frekvenciou prijímaných legislatívnych predpisov, často v zrýchlenom legislatívnom konaní.  Natíska sa otázka, kam smerujeme s prehnaným reguláciami ktoré majú neraz negatívny dopad na podnikateľské prostredie a veľmi často na obchod? Toto vyvoláva v sektore obchodu obavu. Obava v podnikaní má potom za následok nestabilitu, negatívny vplyv na zamestnanosť a spôsobuje pomalý, neskôr rýchly ekonomický prepad.“

K. Fašiangová konštatovala, že obchodníci na Slovensku podnikajú v otvorenom trhovom prostredí. „Toto je často téma pri ktorej dochádza k diskrepancii medzi štátnou správou a podnikateľských prostredím. Máme otvorený trh, teda voľný pohyb tovaru a musíme to všetci rovnako rešpektovať,“ zdôraznila.

Na konferencii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR reprezentoval Ivan Višňovský, riaditeľ odboru obchodnej politiky, Sekcie potravinárstva a obchodu, ktorý hovoril o udržateľnosti potravinového dodávateľského reťazca, ako aj o výzvach pre MPRV SR na roky 2016-20120. Za členov SAMO sa podujatia zúčastnili a aktívne k téme obchodu diskutovali generálni riaditelia Billa, Lidl a Tesco.

Podujatie ponúklo v prvom bloku prezentácie a diskusie popredných úspešných obchodníkov, vrátane zástupcov Lidl a Tesco na tému ako naštartovať kamenné obchody so zameraním na budúcnosť hypermarketov a ako si vychovať dostatok kvalifikovaných pracovníkov v obchode. Trhoví lídri hovorili o tom, čo ľudia naďalej radšej nakupujú v kamenných obchodov, ako ich zatraktívniť a ako efektívne konkurovať e-shopom, ako aj o kľúčovej potrebe kvalitných ľudských zdrojov.

Ďalší blok sa zaoberal očakávaniami obchodníkov a zmenami, ktoré prichádzajú zo strany štátu. Predsedníčka SAMO vystúpila s prezentáciou na tému „Moderný obchod potrebuje dobré legislatívne prostredie“, v ktorej sa širšie venovala aktuálnemu slovenskému legislatívnemu prostrediu a jeho priamemu vplyvu na celý sektor obchodu. Poukázala na dopady najdôležitejších zákonov na obchodníkov, na ich vykonateľnosť v praxi a poskytla porovnanie so situáciou v iných krajinách EÚ. K. Fašiangová vo svojom vystúpení uviedla, že dlhodobo má národná legislatíva SR špecifiká, ktoré sú nad rámec legislatívy EÚ. „V mnohých prípadoch je slovenská legislatíva neflexibilná a niektoré ustanovenia sú nevykonateľné v praxi. Problémy obchodníkom spôsobuje aj nejednotný výklad zákonov medzi kontrolným orgánom, výrobcom a obchodníkom,“ dodala K. Fašiangová.

V treťom bloku programu diskutoval generálny riaditeľ Billa s ďalšími lídrami obchodu o budúcnosti domáceho obchodu, ako ho vidia v horizonte 10-15 rokov, aké významné výzvy ho čakajú a či možno očakávať príchod veľkých hráčov zo zahraničia.

Záver podujatia bol venovaný e-shopom a otázkam, čo rozhoduje o ich úspechu,  ako sa odlíšiť, ako zvládnuť v tejto sfére logistiku a potrebe prepojenia e-shopov s kamennými obchodmi.