Na nových žiakov v duálnom vzdelávaní sme pripravení

Dátum: 15. mája 2017

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) intenzívne pociťujú nedostatok pracovných síl v oblasti obchodu. Navyše študentov odboru obchodný pracovník je v súčasnosti menej, ako je potreba trhu vzhľadom na neustále rozširovanie obchodnej siete a prirodzenú fluktuáciu pracovníkov. Preto v spolupráci s 9 strednými odbornými školami po celom Slovensku má SAMO ambíciu otvoriť v novom školskom roku 2017/2018 triedy v odbore obchodný pracovník, kde sa na túto pozíciu budú študenti pripravovať v systéme duálneho vzdelávania.

Podmienkou pre kvalitné duálne vzdelávanie budúcich obchodných pracovníkov sú certifikované predajne, ktoré už členovia SAMO, konkrétne BILLA, Kaufland, Lidl, TESCO, dm drogerie markt vybudovali a sú pripravené zasvätiť  študentov do tajov obchodníckeho remesla. Počas praktického vyučovania v týchto predajniach sa im venujú školení inštruktori, ktorí sprevádzajú študentov počas celého štúdia a sú zodpovední za kvalitu ich prípravy. Kvalifikáciu na prácu so žiakmi získavajú inštruktori na školeniach Štátneho inštitútu odborného vzdelávanie, ktorého gestorom je  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Kvalifikačný proces inštruktorov, ktorí povedú našich študentov v systéme duálneho vzdelávania začal 11.mája a bude pokračovať do konca júna aj školeniami na pôde Republikovej únie zamestnávateľov, ktorej členom je aj SAMO.

Duálne vzdelávanie prinesie v budúcnosti výhody nielen pre obchod v podobe zamestnancov pripravených na obchodnícku profesiu, ale aj pre samotných žiakov. Okrem možnosti zamestnať sa hneď po skončení strednej odbornej školy, získa študent veľa praktických zručností v reálnych podmienkach obchodu. Tieto sú podmienkou pre neskoršie lepšie mzdové ohodnotenie.  Študent sa zároveň naučí pracovať s najnovšími technológiami pre oblasť obchodu a získa pracovné návyky, ktoré mu neskôr uľahčia nástup do trvalého pracovného pomeru. A v neposlednom rade dosiahne istú finančnú nezávislosť, keďže s duálnym vzdelávaním je spojené aj podnikové štipendium a ďalšie finančné a hmotné zabezpečenie žiakov zo strany zamestnávateľov.