Na veku záleží

Dátum: 17. júla 2017

Od 17. júla do 31. augusta 2017 prebehne na Slovensku séria kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie, zameraných na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov v praxi. Cieľom kontroly bude preverenie, ako obchodníci dodržiavajú legislatívu, ktorá zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a ustanovuje povinnosť odoprieť im predaj takýchto výrobkov. Akcia bude súčasťou informačnej kampane Na veku záleží, ktorej odborným garantom je aj Slovenská aliancia moderného obchodu a jej cieľom je prevencia a eliminácia predaja tabaku a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Viac informácií na stránke www.navekuzalezi.sk.