Návrh o odvode reťazcov bol predložený bez diskusie

Dátum: 01. októbra 2018

Zdroj: www.teraz.sk  Dátum: 30.09.2018

Členovia Slovenskej asociácie moderného obchodu (SAMO) sú prekvapení, že napriek ústnym, ale aj písomným ubezpečeniam zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a rovnako aj Ministerstva financií SR, predložila Slovenská národná strana (SNS) tak závažnú legislatívu len ako poslanecký návrh, bez akejkoľvek diskusie s obchodnými reťazcami, či odbornou alebo laickou verejnosťou.

Ako ďalej pre TASR v spoločnom stanovisku členských reťazcov k návrhu 2,5 % odvodu, v reakcii na poslanecký návrh SNS uviedla SAMO, akékoľvek dodatočné zdanenie vybranej skupiny podnikateľov na Slovensku považuje za diskriminačné. K samotnému návrhu sa bližšie vyjadríme až po hlbšej analýze. V každom prípade to môže mať negatívny dopad na bežných spotrebiteľov a rovnako aj ďalšie investície zo strany reťazcov na Slovensku, dodala asociácia.

Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Tvrdia to jeho predkladatelia z koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.

Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.