(NIELEN) RETAIL RIEŠI PLYTVANIE POTRAVINAMI

Dátum: 22. októbra 2018

Zdroj: Instore Strana  Dátum: 30.09.2018 

Do polovice tohoto storočia bude na Zemi žiť 10 miliárd ľudí. O 30 rokov bude 40 % svetovej populácie trpieť nedostatkom vody, jedna tretina na svete produkovaných potravín sa k zákazníkom vôbec nedostane alebo skončí v odpadkoch. Len na Slovensku pripadá na jednu osobu ročne priemerne 111 kg vyhodených potravín.

ALARMUJÚCE ČÍSLA Podľa údajov Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO 2011, 2013) sa jedna tretina potravín na celom svete – približne 1,3 miliardy ton ročne, čo by stačilo na nakŕmenie 3 miliárd ľudí na jeden rok – buď stratí počas výrobného procesu, alebo skončí v odpadkoch.
Boston Consulting Group (BCG) vyrátala, že v roku 2030 sa globálne každú jednu sekundu vyhodí 66 ton potravín.
„V Európskej únii sa každý rok vyhodí 88 miliónov ton potravín, čo prestavuje 173 kilogramov na osobu ročne. Pritom skoro každý desiaty Európan si nemôže dovoliť kvalitné jedlo. V rebríčku krajín, ktoré najviac plytvajú potravinami, je Slovensko ôsme od konca, najhoršie je na tom Holandsko, najlepšie Slovinsko. Priemerne vyhodia obyvatelia Slovenska 111 kilogramov potravín na osobu ročne. Potraviny aj suroviny sa strácajú v celom dodávateľskom reťazci, najviac jedla, vyše 50 %
z celkového objemu potravinového odpadu, vyhadzujú koneční spotrebitelia,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) Gabriela Matečná.
Podľa celoslovenského reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre MPRV SR vypracovala Agentúra A.K.O., približne 23 % Slovákov a Sloveniek priznáva, že vyhadzuje zvyšky jedla. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa snažia zvyšky jedál využiť pri ďalšom varení, prípadne ich dajú zvieratám. Tretina respondentov deklaruje, že nevyhadzuje takmer žiadne jedlo. V porovnaní s celoslovenským priemerom plytvá jedlom najviac mladá a stredná generácia vo veku 23-49 rokov. Miera plytvania v domácnostiach stúpa so vzdelaním a s príjmom. Najčastejšie vyhadzovanou potravinou na Slovensku sú chlieb a pečivo (35 %), 29 % zasa uvádza, že vyhadzuje zvyšky uvareného jedla. Na otázku, prečo im ostávajú neskonzumované potraviny, až 74 % respondentov uviedlo, že navarili viac ako zjedli a v 34 % prípadov sa potraviny pokazili alebo uplynul dátum spotreby.
ZNIŽOVANIE ODPADU: TECHNOLÓGIE A OPATRENIA Jedným z opatrení je európska legislatíva, ktorá umožní členským krajinám EÚ odstrániť z obalov vybraných trvanlivých potravín dátum minimálnej trvanlivosti. Ide o potraviny, ktoré si aj po tomto dátume, po určitú dobu, uchovávajú svoju kvalitu, a ktoré sú pri správnom balení a skladovaní bezpečné a vhodné na konzumáciu, ako sú napríklad ryža, káva, čaj, cestoviny a ďalšie.
Komisia si od opatrenia sľubuje zníženie množstva vyprodukovaného potravinového odpadu v EÚ o 15 miliónov ton ročne.
MPRV SR v snahe znížiť plytvanie potravinami presadilo na jeseň 2016 novelu zákona o potravinách, ktorá priniesla možnosť darovať charitatívnym organizáciám potraviny po uplynutí dátum minimálnej trvanlivosti. Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) formou potravinovej pomoci darovali v roku 2013 potraviny v hodnote 425 tisíc eur a v roku 2014 viac ako dvojnásobok, 905 tisíc eur. Ďalšie uvoľnenie legislatívy, napríklad i o možnosť darovať aj potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti by tieto čísla ešte zvýšila.
Minulý rok spoločnosť Tesco po prvýkrát publikovala svoje údaje o množstve potravinového odpadu a podľa tohtoročnej správy sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok naprieč celou strednou Európou. Vo finančnom roku 2017/18 Tesco Slovensko predalo celkovo 564 659 ton potravín, z čoho vznikli nepredané potravinové prebytky v množstve 8 521 ton. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu pre ľudí, na krmivo pre zvieratá a potraviny zlikvidované ako odpad. V porovnaní s predchádzajúcim rokom Tesco Slovensko znížilo množstvo celkového potravinového odpadu o 20 %, z 9 957 ton na 7 934 ton.
Z tohto množstva sa darovalo 586 ton prebytkov vhodných na ľudskú spotrebu vrátane 9 ton, ktoré sa použili ako krmivo pre zvieratá. Na Slovensku v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska daruje každý deň potravinové prebytky ľuďom v núdzi 113 obchodov Tesco. Tesco chce dosiahnuť, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti v strednej Európe odovzdávali potravinové prebytky dobročinným organizáciám. V roku 2017 Tesco predstavilo nový sortiment ovocia a zeleniny pod názvom „Perfectly Imperfect“. Cieľom je pomôcť dodávateľom predať aj neštandardne tvarované ovocie a zeleninu, ktoré by inak skončili v odpade už u pestovateľa. Sympatický je tiež prísľub Tesco, že zníži počet akcií typu 2+1 alebo 5+1 zdarma, aby si spotrebitelia nevytvárali zbytočné nadzásoby, ktoré neskonzumujú. Svoje aktivity Tesco predstavilo aj nedávno na výstave AGROKOMPLEX 2018 v Nitre v separátnej Food Waste zóne. Prieskum medzi návštevníkmi výstavy potvrdil výsledky spomínaného prieskumu MPRV SR a Agentúry A.K.O: Až 40 % respondentov na Agrokomplexe uviedlo, že najčastejšie vyhadzuje chlieb a pečivo. Zelenina a ovocie putujú do koša v 35 % domácností, zvyšky varených jedál vo vyše 25 %.
UHLÍKOVÁ STOPA A E -SHOPY Do koša neputujú len potraviny, ale za vyhodenými tonami ešte konzumovateľných tovarov sa je potrebné vidieť aj vodu, pôdu či energie, ktoré boli pri ich dopestovaní, spracovaní, výrobe a distribúcii minuté. Nemalé dopady na životné prostredie má aj likvidácia tohto druhu odpadu. Viacero aktivít retailu smeruje k pomerne výraznému zníženiu odpadov, a to nielen potravinového. A čo e -commerce?
Vzhľadom ku krátkosti obdobia, počas ktorého funguje on -line predaj potravín je ešte predčasné vyhodnotiť, či táto forma predaja bude produkovať radikálne menej potravinového odpadu a či bude menšou záťažou pre životné prostredie.
Faktom je, že spotrebiteľ nie je pri on -line nákupe ovplyvnený vôňou tovaru či lákavým vystavením a tak klesá počet impulzívnych nákupov. Je to práve spotrebiteľ, ktorý by mal aj v kamenných prevádzkach nakupovať so zoznamom, uvážlivejšie, v menších objemoch.

TABUĽKA AKO SLOVÁCI NAJČASTEJŠIE ZNIŽUJÚ POTRAVINOVÝ ODPAD:
Mrazia nadbytočné potraviny a jedlá Kompostujú a recyklujú Prebytky dávajú domácim zvieratkám Nákupy si plánujú – pred nákupom potravín si pripravia zoznam toho, čo potrebujú Ovocie a zeleninu zavárajú alebo sušia Pestujú vlastné ovocie a zeleninu Zaviedli prehľadný systém obsahu chladničky a mrazničky Varia menej často a v menších množstvách Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom bez Metra) + drogérie, Máj17 – Apr18

TABUĽKA TESCO: POTRAVINOVÝ ODPAD V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH V ROKU 2017/18 V STREDNEJ EURÓPE Ovocie a zelenina 34 %
Pekárenské výrobky 26 %
Hotové jedlá 10 %
Mliečne výrobky 8 %
Mäso, ryby a hydina 7 %
Produkty v pokladničnej zóne 7 %
Trvanlivé potraviny 5 %
Pivo, víno a alkohol 2 %