Novela zákona o potravinách neodstránila jeho odborné nedostatky

Dátum: 24. októbra 2016

Pokuty v miliónovej výške pre obchodníkov, s ktorými naďalej počíta návrh novely zákona o potravinách prerokúvaný v Národnej rade SR, sú podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) neprimerané a nespravodlivé. „Ak porovnáme pokuty v zákone o potravinách so sankciami v iných zákonoch,  ktoré upravujú oblasti, kde dochádza k závažnejšiemu ohrozeniu života a zdravia spotrebiteľov, zistíme, že tieto sú omnoho nižšie než tie, ktoré hrozia obchodníkom. Nehovoriac o tom, že v prípade obchodu ide navyše iba o potenciálne, menej závažné situácie. Minimálne za posledných sledovaných 25 rokov sme totiž na Slovensku nezaznamenali jediný prípad, kedy by došlo k ohrozeniu života zákazníka v dôsledku kúpy závadnej potraviny v obchode“, konštatuje Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

Pre porovnanie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udelil v roku 2015 za 116 prípadov zanedbania starostlivosti o pacienta pokuty v celkovej výške necelých 190 000 eur. Okrem toho je predložená novela nespravodlivá aj v tom, že na rozdiel od praxe v iných krajinách Európskej únie, udelené miliónové pokuty znášajú výhradne iba obchodníci, hoci sa na nich podieľajú aj iné články dodávateľského reťazca.

Ďalším výrazným nedostatkom novely zákona je, že naďalej neumožňuje prihliadnuť na okolnosti konkrétneho prípadu a hlavne nijako nezohľadňuje ani závažnosť porušenia zákona. To mala odstrániť novela zákona prerokovaná v pripomienkovom konaní, žiaľ, tento výsledok odborného dialógu skončil v koši.

Bude tak naďalej dochádzať k tomu, že v prípade tretieho drobného pochybenia, i keď toto nijako neohrozuje zdravie či život spotrebiteľa, musí byť uložená pokuta minimálne 1 000 000 eur, ktorú kontrolné orgány podľa súčasného zákona nemajú možnosť znížiť, i keď je neprimeraná konkrétnemu porušeniu. Takýmto pochybením môže byť napríklad prehliadnutie jedného balenia cestovín po minimálnej trvanlivosti medzi miliónom produktov na pultoch.

Paradoxne, návrh novely zákona o potravinách počíta so zachovaním likvidačných pokút aj po 1. januári 2017 aj napriek zisteniam Štátnej  veterinárnej  a potravinovej  správy, ktorá v ostatných rokoch konštatuje kontinuálny pokles nedostatkov v obchodoch na Slovensku. Aj na základe tohto trendu následne vyslovilo ministerstvo pôdohospodárstva opakovane, koncom roka 2015 a na jar roka 2016, úmysel pokuty za zistené nedostatky znížiť. Tento zámer ministerstvo následne premietlo do novely zákona, ktorú predložilo do pripomienkového konania. Po jeho skončení však bol náhle predložený do vlády iný, pozmenený dokument. Vláda tento dokument bez odbornej diskusie schválila, t. j.  úplne ignorovala konštruktívny  dialóg odborníkov na problematiku v pripomienkovom konaní.

Obchodníci združení v SAMO upozorňujú, že ak bude zákon schválený v podobe, v akej bol predložený do parlamentu, dotkne sa to negatívne všetkých predajcov. Ohrozená môže byť najmä zamestnanosť a nové investície v regiónoch, ale negatívne dopady môžu pocítiť aj slovenskí dodávatelia. Vysoký podiel pokút v dôsledku pochybení ostatných článkov potravinového reťazca  prinúti obchodníkov suplovať úlohu štátu a sprísniť predtrhovú kontrolu kvality dodávaného tovaru.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA