Obchod chce zosúladiť označovanie vajec s platnou legislatívou EÚ

Dátum: 06. mája 2015

Pod gesciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sa dnes v Bratislave konal odborný seminár zameraný na označovanie, prepravu, skladovanie a predaj vajec. Uskutočnil sa z iniciatívy Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a zúčastnili sa ho špecialisti z členských obchodných reťazcov – Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. „Snahou moderného obchodu je postupovať jednotne pri výklade legislatívy vzťahujúcej sa na označovanie vajec v predaji, aby naši zákazníci boli správne a jednotne informovaní bez ohľadu na to, v ktorej z našich predajní tento artikel nakupujú“ zdôvodňuje konanie seminára Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

V súčasnosti upravuje problematiku označovania vajec v Slovenskej republike už iba európska legislatíva. „Pre konečného spotrebiteľa je dôležité, aby mu označenie vajec na obale poskytlo všetky potrebné informácie o zakúpenom produkte,“ uviedol MVDr. Ivan Pekár zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorý bol odborným lektorom podujatia.

V zmysle legislatívy EÚ, označenie vajec musí zákazníkom poskytovať všetky podstatné údaje týkajúce sa metódy chovu sliepok, krajiny pôvodu, ale aj registračné číslo chovu, ako aj kvalitatívnu a veľkostnú kategóriu.