Obchod má prácu pre mladých

Dátum: 05. októbra 2017

Zdroj: Tovar&predaj, Rubrika: Čo sme vedeli, počuli, zistili…., Dátum: 02.10.2017, Autor: Katarína Fašiangová

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom u nás. Avšak rovnako ako iné sektory aj obchod pociťuje nedostatok odborníkov. Veď len k 31. júlu tohto roka členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – hľadali spolu 1 198 nových zamestnancov do svojich prevádzok. Aj preto už v roku 2015, kedy bol u nás spustený systém duálneho vzdelávania, otvorili na stredných odborných školách obchodu a služieb svoje duálne triedy prví dvaja členovia, o rok sa pridali ďalší a v tomto roku iniciatívu členov zastrešila Slovenská aliancia moderného obchodu.
V SAMO triedach dnes študuje spolu 126 žiakov na 12 SOŠ na celom Slovensku. Duálne vzdelávanie v našich triedach prináša žiakom aj rodičom veľa výhod. Okrem štúdia u budúceho zamestnávateľa, ktorý im po skončení štúdia ponúkne pracovné miesto, získava študent finančnú nezávislosť vďaka platenej praxi, prospechovým štipendiám, príspevkom na stravu, dopravu či ubytovanie. Za posledné dva roky takto investovali členovia SAMO do starostlivosti o svojich žiakov viac ako 500 tis. eur.
Na druhej strane aj samotní obchodníci, členovia SAMO, už čoskoro pocítia pozitívny efekt vstupu do duálneho vzdelávania – získajú mladých ľudí pripravených na seba prebrať zodpovednosť súvisiacu s prácou v obchode. Počas štúdia žiaci spoznajú do detailov všetky procesy od príchodu tovaru od dodávateľa až po samotný predaj zákazníkovi, naučia sa pracovať s internými systémami obchodníka a na vlastnej koži si vyskúšajú starostlivosť o kvalitu a čerstvosť ponúkaného tovaru a o spokojnosť zákazníkov. Po štyroch rokoch tak budú mať členovia SAMO vo svojich radoch mladého, ale skúseného kolegu. SAMO je už teraz pripravené na rast záujmu o vzdelanie pre obchod a prácu v obchode. 178 certifikovaných predajní členov SAMO dokáže poskytnúť priestor na vzdelanie a následne aj prácu až 550 mladým ľuďom, študentom SOŠ.