Obchod ponúka priestor pre ďalších dualistov

Dátum: 10. mája 2018

Výber strednej školy síce majú deviataci a ich rodičia za sebou, ale ešte stále môžu uvažovať o vstupe do duálneho vzdelávania, pokiaľ tak nespravili už pri prihláške na strednú školu. O žiakov s  obchodníckym duchom majú záujem členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), obchodné reťazce – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré im v spolupráci s 11 strednými odbornými školami na celom Slovensku ponúkajú v duálnom vzdelávaní viac ako 500 miest.

Výchova vlastných odborníkov je podľa členov SAMO základným riešením chýbajúcich personálnych kapacít. Už v roku 2015 sa preto zapojili do systému duálneho vzdelávania a v spolupráci so strednými odbornými školami dnes pripravujú pre obchod 126 žiakov a ponúkajú ďalších 400 miest pre školský rok 2018/2019. „Štúdium a práca v obchode je vhodná pre mnohých žiakov, pretože vyžaduje bežné zručnosti mladých ľudí, ako je príjemná komunikácia, vzťah k moderným technológiám a chuť pracovať v kolektíve. O tom, že pre mladých ľudí je aj atraktívna, svedčí ich záujem o duálne vzdelávanie pre obchod s našimi členmi. Pre budúci školský rok majú zatiaľ prihlásených 137 žiakov, teda viac, ako momentálne študuje v prvých troch ročníkoch,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

Svojich budúcich kolegov obchodné reťazce vychovávajú na stredných odborných školách v Bratislave, Košiciach, Nitre, Novom Meste nad Váhom, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Vranove nad Topľou, Zvolene a  Žiline. Pokiaľ si deviatak podal prihlášku na niektorú zo spolupracujúcich stredných  škôl a nevyužil možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania, môže tak urobiť ešte do termínu prijímačiek, teda do 14.5. alebo 17.5., kedy sa koná druhé kolo prijímacích pohovorov.Stačí, keď si z obchodných reťazcov vyberie svojho budúceho zamestnávateľa, ktorý s danou školou spolupracuje, získa u neho potvrdenie o podpore počas štúdia a po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov môže vstúpiť do sveta obchodu. Odbornú prax obchodné reťazce v súčasnosti zabezpečujú vo svojich 237 certifikovaných prevádzkach po celom Slovensku. „Zoznam všetkých spolupracujúcich škôl a konkrétne ponuky našich členov, vrátane výšky štipendia, hodinovej mzdy za odbornú prax a ďalších benefitov sú od marca 2018 zverejnené na jednom mieste, na stránke www.podstudovatobchod.sk,“ uvádza K. Fašiangová.

Duálne vzdelávanie s obchodnými reťazcami združenými v SAMO prináša žiakom oproti bežnému štúdiu veľa výhod:

  • zaujímavejšie a zábavnejšie štúdium – až 50 % času strávi študent na praxi;
  • štúdium prínosné aj pre jeho budúcu kariéru, všetko si vyskúša priamo v predajni;
  • svojho partnera pre odbornú prax si vyberie sám už pred prijímačkami na strednú školu;
  • zažije školenia a workshopy medzi tými najlepšími;
  • začne zarábať už počas školy;
  • dostane aj príspevok na stravu, ubytovanie, či cestovanie, pracovné oblečenie a pomôcky sú samozrejmosťou;
  • po skončení štúdia bude mať istotu pracovného miesta;
  • maturita nemusí byť pre neho konečná stanica, v štúdiu pre oblasť obchodu môže pokračovať aj na vysokej škole;
  • a tí najlepší sa môžu tešiť na rýchly kariérny rast.

Do systému duálneho vzdelávania pre obchod má záujem vstúpiť aj nový člen Slovenskej aliancie moderného obchodu, slovenský potravinový reťazec TERNO. „V školskom roku 2018/2019 plánujeme splniť všetky podmienky, ktoré sú kladené na zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, od certifikácie niektorej z našich predajní KRAJ, cez prípravu študijných osnov, školenie personálu, až po materiálno-technické zabezpečenie pre budúcich žiakov. Verím, že v ďalšom školskom roku 2019/2020 budeme môcť aj do Terna prijať prvých dualistov,“ hovorí Stanislav Čajka, generálny riaditeľ skupiny TERNO.