Obchod potrebuje predavačov aj skladových operátorov

Dátum: 14. marca 2019

Zdroj: SME prílohy  Dátum: 13.03.2019 Autor: Jarmila Horáková 

S nedostatkom pracovníkov sa borí aj obchod. Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu dnes už nehľadajú len študentov pre odbor obchodný pracovník, ale aj skladových operátorov.
Pokiaľ si deviatak podal prihlášku na niektorú z 11 stredných škôl spolupracujúcich so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO) a zatiaľ nevyužil možnosť prihlásiť sa do duálneho vzdelávania, môže tak urobiť ešte do termínu prijímacích pohovorov, teda do 13. mája alebo 17. mája tohto roku.
Stačí, keď si vyberie za svojho budúceho zamestnávateľa niektorého z obchodných reťazcov Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco, ktoré sú združené v aliancii a spolupracujú s danou strednou školou.
Vyššia kvalifikácia, vyššia mzda Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu sa do duálneho vzdelávania zapojili už pri jeho vzniku, v roku 2015, vtedy mali 15 prvákov.
V školskom roku 2018/2019 už majú 216 žiakov.
Marcel Blaščák, líder skupiny pre duálne vzdelávanie SAMO, hovorí, že by vedeli v ďalšom školskom roku začať pripravovať 600 žiakov po celom Slovensku, pričom nehľadajú len študentov v odbore obchodný pracovník, ale aj skladový operátor. Odbor z oblasti logistiky otvorili po prvýkrát v tomto školskom roku v jednej triede, no logistický park obchodných reťazcov SAMO je „hladný“ po ďalších dualistoch. „Po štyroch rokoch štúdia a zároveň
štyroch rokoch praxe je absolvent duálneho vzdelávania pripravený nielen na bežnú pracovnú náplň obchodného pracovníka, ale aj na pozície na úrovni stredného manažmentu v obchodných prevádzkach,“ ozrejmuje Blaščák.
Vyššia kvalifikácia znamená pre absolventa aj lepšie mzdové ohodnotenie oproti kolegom nedualistom.
„V priebehu dvoch, troch rokov po skončení školy môže ich mzda dosiahnuť 1310 eur. Predavači aktuálne v priemere zarábajú 891 eur,“ tvrdí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.
Zárobok skôr ako rovesníci Oproti študentom iných odborov majú dualisti výhody v tom, že u svojho budúceho zamestnávateľa praxujú za peniaze, majú vlastné peniaze skôr ako rovesníci.
Popri tom ovládajú okrem teórie aj skutočné fungovanie firiem, výrobných procesov, firemnú kultúru a vedia hospodáriť so svojimi peniazmi. V neposlednom rade vedia, koľko sa narobia, kým zarobia, povedzme, 5 eur.
Vyššia kvalifikácia znamená pre absolventa aj lepšie mzdové ohodnotenie.