Obchod sa pripravuje na nové pravidlá v označovaní mäsa

Dátum: 18. marca 2015

Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a za účasti odborných lektorov zo Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR sa dnes v Bratislave konal odborný seminár zameraný na označovanie mäsa podľa pravidiel platných od 1. apríla tohto roka. Podujatie iniciovala Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). „Iniciovali sme tento seminár hlavne preto, lebo obchod má snahu predchádzať nedostatkom pri označovaní mäsa. Som presvedčená o tom, že spolupráca príslušných štátnych orgánov a obchodníkov je v tejto oblasti veľmi dôležitá, lebo je v záujme a v prospech zákazníkov,“ povedala Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Obsahom školenia boli praktické otázky súvisiace s povinnosťami obchodníkov zabezpečiť označovanie mäsa v súlade s novou legislatívou, platnou od 1. apríla 2015. Preto sa ho zúčastnili predovšetkým špecialisti z obchodných sietí zodpovední za správne označovanie potravinových výrobkov.

Iniciatívu obchodu vníma pozitívne aj Ing. Ján Šulc, riaditeľ odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu Štátnej potravinovej a veterinárnej správy SR. „Vítame aktívny záujem obchodu o nové pravidlá pri označovaní mäsa, pretože to môže prispieť k ďalšiemu prehlbovaniu zákazníckej dôvery na Slovensku,“ uviedol J. Šulc.

Zabezpečiť zmeny v oblasti označovania mäsa vyplýva výrobcom a dovozcom mäsa, ako aj obchodníkom z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) k tomuto nariadeniu. Nová legislatíva stanovuje povinnosť od 1. apríla 2015 uvádzať krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu pre čerstvé, chladené alebo mrazené bravčové, kozie, ovčie a hydinové mäso. V prípade hovädzieho mäsa uvedená povinnosť vstúpila do platnosti už skôr.

IMG_7934

IMG_7936

IMG_7943