Obchodné reťazce a ich slovenskí dodávatelia

Dátum: 31. mája 2018

Zdroj: GoodWill, Dátum: 30.5.2018, Autor: LP/DT

O ich vzájomných – často zložitých – vzťahoch sme už počuli a čítali všeličo. Aká je súčasná realita? Rastie podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov?

Pre obchodníkov je prvoradý zákazník, lebo bez neho by tu neboli. Preto jeho názory, želania i očakávania sú rozhodujúce – a treba ich poznať a stále monitorovať.
Pre Slovenskú alianciu moderného obchodu (SAMO) uskutočnila agentúra GfK medzi našimi spotrebiteľmi reprezentatívny prieskum, výsledky ktorého zverejnila v marci.

Rozhoduje kvalita, nie pôvod

Hoci sa veľa píše o pôvode výrobkov, pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky nie je tento atribút podstatný: na prvé miesto ho dalo len 10,1 % respondentov. Zvíťazila jednoznačne kvalita so 46,6 % odpovedí; druhá s odstupom skončila cena (25,5 %). Pre 7,1 % odpovedajúcich je prvoradým impulzom nákupu zvyk a 5,8 % sa rozhodne podľa toho, či je výrobok v akcii. Paletu odpovedí doplnila značka, ktorú pri nákupe favorizuje 4,9 % zákazníkov.
A ako je to s kvalitou domácich produktov?
O tom, že sa určite zlepšuje, je presvedčených 6,2 % respondentov.
Takmer každý druhý (49 %) si myslí, že sa skôr zlepšuje, a tretina (32,9 %), že ostáva rovnaká. Skeptických je iba 11,9 % odpovedajúcich – tí sa rozhodli pre možnosť, že kvalita sa určite alebo skôr zhoršuje.
O podiele našich výrobkov na celkovej ponuke v obchodoch sa často vedú spory – najmä v médiách. Veľmi zaujímavo vidia vývoj v tomto smere účastníci prieskumu. Na prostú otázku „Je podľa vás v reťazcoch viac alebo menej slovenských výrobkov ako pred rokom?“ najčastejšie odpovedali (42,9 %), že skôr viac (výrazne viac 3,9 %). Možnosť „rovnako ako pred rokom“ si zvolilo 39,6 % opýtaných. Z toho plynie, že ponuku domácich produktov na pultoch hodnotí ako menšiu len zvyšných 13,6 % opýtaných.

Slovenské potraviny na pultoch

Naši spotrebitelia uprednostňujú domáce výrobky najmä v kategórii čerstvých potravín. Aj preto je pre členov SAMO spolupráca so slovenskými výrobcami prirodzenou odpoveďou na preferencie zákazníkov. „Obchodné reťazce iniciatívne vyvíjajú rôzne programy, aby mohli domáci výrobcovia jednoduchšie dodávať tovar na ich pulty. Prispôsobujú podmienky spolupráce malým a regionálnym výrobcom, lokálnym farmárom, poskytujú poradenstvo pri výbere správnych obalov, čím im pomáhajú naplniť aj legislatívne požiadavky,“ približuje aktivity veľkých sietí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO. Zdôrazňuje, že pre tradičné slovenské výrobky pripravili špeciálne priestory, aby ich spotrebiteľ vedel ľahšie nájsť.
Najväčšie zastúpenie domácich potravín na pultoch reťazcov majú výrobky z cukrovarníckeho, hydinárskeho, mliekarského, pivovarníckeho, vinárskeho, mlynského, pekárskeho a cukrárskeho priemyslu, ale tiež med, lahôdky a chladené, balené hotové jedlá.

Kto môže byť dodávateľom?

Obchodné reťazce neustále hľadajú obchodných partnerov. Hlavnými požiadavkami SAMO na výrobcu (pri predpoklade dlhodobej spolupráce) sú: jeho schopnosť vyrobiť tovar v požadovanej kvalite (ktorá sa v čase nemení), v požadovanom množstve a za cenu prijateľnú pre obchodníka aj spotrebiteľa. Tieto podmienky už dnes spĺňa nejeden slovenský výrobca, čím dokáže byť konkurencieschopný i na otvorenom európskom trhu.
Obchod je závislý od korektných vzťahov so svojimi dodávateľmi, vďaka ktorým dokáže naplniť dopyt kupujúcich. Členovia SAMO preto aj k lokálnym výrobcom pristupujú ako k rovnocenným partnerom, s ktorými sa snažia nájsť dohodu v záujme uspokojenia požiadaviek svojich zákazníkov.
„Členovia SAMO vyzývajú slovenských výrobcov, aby im predstavili svoju ponuku, napríklad aj prostredníctvom projektov na podporu domácich dodávateľov.
V tom plánujú pokračovať aj v budúcnosti,“ uzatvára K. Fašiangová.