Obchodné reťazce budú platiť osobitný odvod. Využijú ešte možnosť zákon pozastaviť

Dátum: 10. decembra 2018

Zdroj: www.retailmagazin.sk  Dátum: 07.12.2018 

http://www.retailmagazin.sk/aktualne-vpravo/3624-obchodne-retazce-budu-platit-osobitny-odvod-vyuziju-este-moznost-zakon-pozastavit
Odvod vo výške 2,5% budú musieť platiť obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku od nového roka a zo svojho čistého obratu.

Poslanci NR SR za SNS predložili do parlamentu novelu zákona už aj s pozmeňovacími návrhmi a následne bol tento zákon, ktorý od začiatku vyvolal nielen medzi obchodníkmi rozhorčenie, schválený.
Stalo sa tak aj napriek veľmi intenzívnemu a hlasnému upozorňovaniu zo strany obchodníkov, analytikov, právnikov a ďalších expertov venujúcich sa problematike retailu. Tí poukazovali na nezmyselnosť tohto zákona, jeho diskriminačný charakter, právnu rozporuplnosť a predovšetkým na vážne dôsledky, ktoré môže spôsobiť. Navyše boli včas prezentované konkrétne negatívne skúsenosti z iných krajín, kde podobné zákony boli napokon zrušené.
Zmena oproti pôvodnému
Na základe pozmeňovacieho návrhu sa osobitný odvod nemá vzťahovať na malé a stredné prevádzky, nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch. „Za obchodný reťazec sa nebude po novom považovať taký podnik, ktorý má zemepisne svoju prevádzku umiestnenú do 15% zo všetkých okresov na Slovensku,“ upresnil Radovan Baláž, poslanec SNS a jeden z predkladateľov. Doplnil, že odvod sa bude vzťahovať na reťazce, u ktorých min. 25% obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi.
Zákon nebude mať vplyv na skupinu subjektov, ktoré majú obrat prevažne z nepotravinových sektorov, akými sú drogéria alebo výživové doplnky. „Čistý výnos pôjde na podporu slovenských prvovýrobcov, na prezentácie súvisiace s odbytom ich poľnohospodárskych produktov a výrobkov,“ ozrejmil zámer R. Baláž. Bude sa týkať podľa jeho slov asi len ôsmich obchodných reťazcov. R. Baláž dodal, že nová právna úprava má priniesť elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie.
Napokon teda štát získa z dodatočných odvodov menej než sa pôvodne plánovalo a okruh reťazcov, ktoré budú musieť platiť odvod sa zúži. Problémy daným obchodníkom však zrejme spôsobí aj krátkosť času na nutné prípravy. Do dátumu platnosti tohto zákona totiž zostáva necelý mesiac.
Vyjadrenie obchodníkov
Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu, ktorá združuje viaceré obchodné spoločnosti a prevádzkovateľov obchodných reťazcov (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), vyjadrili obrovské sklamanie, že napriek opakovaným upozorneniam analytikov, právnikov, odborárov, zamestnávateľských združení aj samotných obchodníkov sa v parlamente odsúhlasil nesystémový a diskriminačný zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce predávajúce potraviny.
„Tento zákon porušuje vo viacerých bodoch európsku legislatívu a môže mať devastačný dopad na celé maloobchodné odvetvie. Je to antisociálne opatrenie, ktoré môže mať negatívny dopad nielen na spotrebiteľov, ale aj na zamestnancov a dodávateľov. Z našej strany využijeme všetky dostupné zákonné prostriedky na jeho pozastavenie,“ uvádza Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.