Obchodné reťazce očakávajú od vlády nápravu podľa nich protiprávneho stavu voči nim

Dátum: 04. mája 2020

Zdroj: SITA Strana Dátum: 03.05.2020 Autor: pkl;pmi

BRATISLAVA 3. mája (SITA) – Obchodné reťazce očakávajú od vlády nápravu protiprávneho stavu najmä v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami ako aj v zákone o potravinách. „Prínosným opatrením programového vyhlásenia vlády je záväzok neprijímať právne predpisy bez ich náležitého prerokovania s dotknutými subjektmi a neobchádzať medzirezortné pripomienkové konanie. Rovnako pozitívne je aj odhodlanie dodržiavať zákaz nepriamych novelizácií právnych predpisov, tzv. prílepkov,“ uviedla v stanovisku k schválenému programovému vyhláseniu vlády (PVV) Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO).

Slovenská aliancia moderného obchodu víta schválenie programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 v Národnej rade SR, osobitne záväzok vlády prehodnotiť legislatívu týkajúcu sa odberateľsko-dodávateľských vzťahov v súlade s legislatívou Európskej únie. „Očakávame totiž, že sa urgentne napraví protiprávny stav v zákone o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákone o potravinách na základe sťažnosti poslancov OĽaNO a SaS, ktorú v minulom roku podali na Ústavný súd SR a rovnako, že sa aj zohľadní sťažnosť obchodníkov na rovnaké právne predpisy na Európsku komisiu,“ povedal predseda SAMO Martin Krajčovič.

Do kategórie opatrení, ktoré nové PVV obsahuje a SAMO ich víta, patrí aj odhodlanie vlády prehodnotiť represívne opatrenia tak, aby výška sankcií bola proporcionálna s mierou previnenia a aby sa predchádzalo likvidačným sankciám. Tiež urobenie poriadku v systéme kontrol, ktoré bude mať pozitívny vplyv na celý dodávateľsko- odberateľský reťazec. Rovnako pozitívne vníma SAMO aj záväzky vlády v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. „Najmä snaha o dosiahnutie porovnateľnej úrovne dotácií naprieč všetkými krajinami EÚ pre poľnohospodárov a potravinárov, vrátane zjednotenia platieb zo štátnych rozpočtov jednotlivých krajín EÚ, je aj podľa nás krok správnym smerom,“ dodal Martin Krajčovič.

SAMO v súčasnosti zastrešuje najvýznamnejšie subjekty obchodu na Slovensku. Medzi zakladajúce spoločnosti aliancie patria Billa, Kaufland, Lidl, Tesco a veľkoobchod Metro, ktoré sa zároveň radia medzi najväčších zamestnávateľov, ale aj investorov na Slovensku a sú tiež významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu. V júni 2016 sa združenie stalo riadnym členom európskeho profesijného združenia obchodníkov EuroCommerce. Členskú základňu SAMO od septembra 2016 rozšírila spoločnosť dm drogerie markt a v apríli 2018 sa združenie rozrástlo o ďalšieho člena – spoločnosť Terno real estate.