Obchodné reťazce vítajú pomoc vlády pre mliečne farmy, žiadajú však aj systémové riešenie

Dátum: 13. júla 2016

Rozhodnutie vlády SR finančne podporiť prvovýrobcov mlieka sumou 33 miliónov eur na základe vybraných ukazovateľov hodnotí Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) pozitívne.  „Vítame aktívny prístup vlády SR na udržanie chovov a zamestnanosti, lebo pomôže preklenúť súčasnú nepriaznivú situáciu, do ktorej sa prvovýrobcovia mlieka na Slovensku dostali najmä vinou krízy na trhu s mliekom a ktorá nikomu, vrátane obchodníkov, neprospieva“ povedala predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Obchodné reťazce združené v SAMO investujú do podpory predaja slovenských produktov, vrátane mliečnych, značné finančné prostriedky. Sú však limitované záujmom spotrebiteľov, z ktorých iba menšia časť ich kupuje cieľavedome, pričom u väčšej časti stále rozhoduje pomer cena-kvalita. Navyše, slovenskí zákazníci patria dlhodobo medzi najslabších spotrebiteľov mliečnych výrobkov v EÚ. Kým priemerná spotreba mlieka na Slovensku na osobu je iba 165,3 kilogramu za rok, teda asi  0,4 litra mlieka denne, v západoeurópskych krajinách je to priemerne 300 kg, v Nórsku 332 kg, vo Fínsku dokonca 384 kg na osobu/rok.

Členovia SAMO preto veria, že finančná podpora mliečnych fariem bude viesť aj k zvyšovaniu miery inovácií a ich cenovej i kvalitatívnej konkurencieschopnosti, aby oslovili slovenských zákazníkov a pomohli tak obchodu podporovať predaj slovenských mliečnych výrobkov.