Obchodníci chcú skvalitniť označovanie rybných produktov a rýb

Dátum: 10. marca 2016

Za účasti špecialistov z obchodných reťazcov Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, združených v  Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) sa dňa 3. marca 2016 v Bratislave konal seminár venovaný problematike označovania rýb a produktov rybolovu. Uskutočnil sa v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR  a nadviazal tak na sériu spoločných odborných podujatí z minulého roku. „Obchod chápe tieto podujatia ako formu odborného dialógu s orgánmi potravinového dozoru, ktorých cieľom je v konečnom dôsledku zlepšovať informovanosť a služby pre zákazníkov,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.
Cieľom podujatia bolo vyšpecifikovať nezrovnalosti v rámci požiadaviek na správne označovanie rýb a  produktov rybolovu a prispieť tak k zníženiu nedostatkov v tejto oblasti. Odborným lektorom na podujatí bola MVDr. Elena Čeppanová z odboru hygieny produktov živočíšneho pôvodu zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. „Oceňujem odborný dialóg obchodníkov v problematike správneho označovania rýb, ktorý zároveň prispieva k zvyšovaniu vzdelanosti a pomáha eliminovať chyby v praxi v záujme ochrany spotrebiteľa,“ povedala E. Čeppanová.
Zástupcovia obchodu využili seminár a prítomnosť zástupkyne orgánu potravinového dozoru nielen na získanie odborných poznatkov, ale aj na výmenu odborných informácií a skúseností, s ktorými sa v tejto oblasti stretávajú v praxi. Školením v tejto špecifickej oblasti, majú snahu zvyšovať odbornosť a zlepšovať informovanosť personálu na svojich prevádzkarňach, čo súčasne prispieva aj k lepšej informovanosti zákazníkov, čo je tiež jednou z motivácii pre iniciovanie podobných podujatí zo strany SAMO.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA