Obchodníci rokovali s ministerkou pôdohospodárstva

Dátum: 08. mája 2016

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rokovala predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Katarína Fašiangová s ministerkou Gabrielou Matečnou o aktuálnych témach týkajúcich sa obchodu. Na stretnutí predsedníčka SAMO priblížila ministerke aj problematiku plytvania potravinami, ktorú zástupcovia moderného obchodu dlhodobo vnímajú ako vážny ekonomický, sociálny, ale aj environmentálny problém. Obe strany sa zhodli na potrebe efektívnejšieho využívania potravín, vrátane potravín po DMT. „Plytvanie potravinami nie je ľahostajné ani obchodníkom, ani spotrebiteľom. V záujme všetkých zainteresovaných strán chceme spoločne s ministerstvom hľadať nástroje na eliminovanie nadmernej tvorby potravinového odpadu a prispieť tak k zníženiu potravinových strát,“ uviedla Katarína Fašiangová. „Hľadáme spôsob, aby potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti bolo možné darovať,“ povedala ministerka Gabriela Matečná. „V tomto duchu pripravujeme zmenu zákona o potravinách, aby už budúci rok bolo darovanie možné. Na prvom mieste však musí byť bezpečnosť a kvalita potravín.“

Predmetom, rokovania bola aj horúca téme týchto dní, mliečna kríza. V problematike mlieka sa s vedením ministerstva zhodli, že dôležitú úlohu v spotrebe mlieka zohráva samotný spotrebiteľ, pre ktorého musí byť dôležité, aby mlieko vnímal ako základnú potravinu a neoddeliteľnú súčasť dennej stravy.