Obchodníci SAMO sa školili v predaji exotického ovocia a zeleniny

Dátum: 05. novembra 2015

V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR) sa dnes v Bratislave uskutočnilo špecializované školenie zamerané na podmienky predaja exotického ovocia a zeleniny. Uskutočnilo sa z iniciatívy Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a zúčastnili sa ho špecialisti z členských obchodných reťazcov – Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, zodpovední za kvalitu predávaného ovocia a zeleniny na obchodných prevádzkach. „Považujeme za dôležité, aby v predvianočnom období, ktoré je charakteristické aj zvýšeným predajom exotického ovocia a zeleniny boli naši obchodníci čo najviac informovaní o podmienkach, ktoré sú pre zabezpečenie kvality predaja tohto sortimentu potrebné. Chceme tak docieliť, aby zákazníci odchádzali z našich obchodov aj po tejto stránke čo najspokojnejší,“ hovorí na margo témy školenia Ing. Katarína Fašiangová, PhD., predsedníčka SAMO.

Školiteľom na podujatí bol špecialista ŠVPS SR na kontrolu kvality ovocia a zeleniny v obehu, ktorý oboznámil prítomných zástupcov obchodných reťazcov, združených v SAMO, s požiadavkami na zabezpečenie kvality exotického ovocia a zeleniny pri ich predaji. Ide napríklad o správny postup pri posudzovaní stupňa ich zrelosti, miery poškodenia, požiadaviek na zabezpečenie vhodných podmienok skladovania a ďalších. „Vítam, že obchodníci vyvíjajú z vlastnej iniciatívy takéto školenia, lebo sa tým môže predísť mnohým nedostatkom,“ poznamenal Ing. Jaroslav Remža, PhD., z odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu a zároveň vedúci oddelenia krížového plnenia a delegovaných činností ŠVPS SR.

J. Remža na záver odpovedal aj na konkrétne otázky prítomných zástupcov obchodu, ktorí mali zároveň možnosť priniesť aj vzorky exotického ovocia v rôznych štádiách jeho zrelosti, a tak aj na konkrétnych vzorkách prediskutovať správne postupy pri posudzovaní ich predajnej kvality.

IMG_9425 IMG_9427