Obchodníci využijú svoje možnosti na riešenie aktuálnych problémov v slovenskom potravinárstve

Dátum: 05. mája 2016

Prehlbujúce sa problémy v potravinárstve nie sú obchodníkom ľahostajné. S cieľom hľadania spoločných možných riešení súčasnej situácie v potravinárskom priemysle požiadala predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) predsedu SPPK o rokovanie. Spoločné pracovné stretnutie predsedníčky SAMO, Kataríny Fašiangovej s predsedom SPPK, Milanom Semančíkom sa uskutočnilo dňa 5. mája 2016 na pôde SPPK. Hlavnými témami rokovania boli zo strany obchodu alternatívy podpory predaja slovenských výrobkov v priestore otvoreného trhu a aktuálna situácia v sektore mlieka na Slovensku.

Ako K. Fašiangová uviedla na stretnutí, každý člen SAMO má dnes už nastavené individuálne a vlastné nástroje na podporu predaja slovenských výrobkov v obchode, ktoré využíva. Zdôraznila, že obchodné reťazce uvítajú sezónny odber agrovýrobkov od slovenských producentov, pretože sú im regionálne blízki a majú záujem ponúkať svojim spotrebiteľom čo najčerstvejšie produkty v čo najlepšej kvalite. Avšak pre obchodníkov združených v SAMO je a bude stále zásadnou prioritou, aby každý dodávateľ vedel do obchodu dodať potraviny a poľnohospodárske produkty bezpečné, v konzistentnej kvalite, v dostatočných objemoch, v konkurencie schopnej cene a v požadovanom čase. Konštatovala, že je na škodu, že na Slovensku neexistujú odbytové združenia, ktorých vytvorenie by malo byť ambíciou poľnohospodárov a potravinárov, a viedlo by k výhodám najmä pre dodávateľov (lepšia vyjednávacia pozícia) ale aj obchodníkov. Podľa jej slov sú obchodníci pri vytváraní odbytových družstiev pripravení byť s SPPK súčinní poskytnutím know-how z vlastných skúsenosti v oblasti logistiky, obrátkovosti tovarov a obalov a v nastavení minimálnych štandardov kvality, ktoré ako medzinárodné siete fungujúce pod sofistikovanými medzinárodnými systémami kvality považujú za nevyhnutné.
V súvislosti so spotrebou mlieka K. Fašiangová vyjadrila názor, že rozhodujúci a kľúčový tu je spotrebiteľ z pohľadu najmä spotreby ale aj kúpyschopnosti. Zároveň informovala, že SAMO bude aj naďalej vyvíjať odbornú a edukatívnu činnosť zameranú na vzdelávanie verejnosti, aby si uvedomila všetky benefity konzumácie tejto dôležitej základnej potraviny.