Odvod z obratu môže byť zlý signál investorom

Dátum: 29. novembra 2018

Zdroj:  Správy RTVS Dátum: 28.11.2018 

moderátor:
Sociálni partneri podpísali spoločnú výzvu na zastavenie legislatívnych procesov okolo navrhovaného zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce. Vyzvali v nej ministerstvo pôdohospodárstva, aby začalo dialóg so všetkými zainteresovanými. Predkladateľ zákona poslanec Národnej rady za SNS Radovan Baláž sa pripomienkam nebráni. Tvrdí však, že sa povedalo už dosť.
Monika Maťová, redaktorka:
Obchodníci, odborári, zamestnávatelia, samosprávy, finančníci, ba aj spotrebitelia. Tí všetci sú proti navrhovanej dva a pol percentnej dani z obratu obchodných reťazcov. Nespochybňujú, že potravinárom a poľnohospodárom treba pomôcť, nie však novou daňou. Čím podľa nich odvod z obratu reťazcov je.
Monika Uhlerová, viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR:
Sme presvedčení o tom, že sa premietne do cien potravín, a tým pádom sa premietne do práve peňaženiek konečných spotrebiteľov. Takýto odvod by mal negatívne sociálne dopady, práve najmä na nízkopríjmové skupiny.
Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu:
Je logické, že sa to premietne do ceny alebo sa to premietne do ďalších vecí, ako sú investície, benefity pre zamestnancov.
Monika Maťová:
Sociálni partneri upozorňujú, že odvod z obratu reťazcov môže byť negatívnym signálom smerom do zahraničia. Podľa nich signalizuje nestabilné investičné prostredie a odradí prípadných investorov. Okrem toho môže ohroziť bonitu tých obchodníkov, ktorí čerpajú investičné úvery v bankách.
Martin Vlachynský, analytik, INESS:
Banky môžu oveľa prísnejšie pozerať na tieto ich snahy, pretože jednoducho tie čísla im budú vychádzať podstatne horšie.
Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov:
To sa bude týkať tým pádom úverových zmlúv. Je to proste nová daň, ktorá si vieme predstaviť, že prinesie desiatky zmien.
Monika Maťová:
Predkladateľ návrhu zákona o mimoriadnom odvode z obratu obchodných reťazcov návrh stiahnuť neplánuje, práve naopak.
Radovan Baláž, poslanec NR SR, predkladateľ zákona (SNS):
Prebehla dlhá diskusia na túto tému, takže si myslíme, že tento návrh sme dostatočne konzultovali a vydiskutovali si to so zúčastnenými stranami. Pozmeňujúci návrh, ktorý som avizoval, v týchto dňoch sa finalizuje tak, aby sme vedeli rokovať už o konkrétnych veciach, ktoré chceme v tom zákone zmeniť s našimi partnermi či už koaličnými, ale budeme sa určite uchádzať aj o podporu opozície a nápady, ktoré budú mať.
Monika Maťová:
Sociálni partneri zdôrazňujú, že slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo potrebuje na svoje ozdravenie systémové opatrenia.