Ovocie a zelenina pod drobnohľadom

Dátum: 12. mája 2017

Takmer 40 zamestnancov členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) zodpovedných za dohľad nad kvalitou ovocia a zeleniny, absolvovalo vo štvrtok 11. mája 2017 špecializované školenie zamerané na obchodné normy a požiadavky na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny. Pod vedením Ing. Viery Baričičovej, PhD., zo sekcie poľnohospodárstva odbor rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sa venovali podrobným pravidlám uplatňovania vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 v sektoroch ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny. „Čerstvosť a kvalita potravinového tovaru je kľúčová pre spokojnosť slovenského zákazníka, ale aj samotných obchodných reťazcov. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Ministerstvom venovať jedno ďalšie z našich pravidelných školení pre obchodníkov ovociu a zelenine,“ hovorí Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

V rámci odborného školenia sa účastníci venovali stupňom zrelosti, veľkosti a vzhľadu ovocia a zeleniny, ich povrchovej vlhkosti a čistote, či zaradeniu do jednotlivých tried kvality. Identifikovali nežiaduce poškodenia spôsobené škodcami a chorobami, vrátane ich praktických ukážok. Osobitne sa na základe konkrétnych požiadaviek účastníkov venovali jahodám, červeným dyniam, či paprikám. V diskusiách počas jednotlivých prezentácií prebrali zástupcovia obchodných reťazcov s Ing. Baričičovou pravidlá označovania krajiny pôvodu pri rôznych typoch obchodného balenia, prípustné vlastnosti jednotlivých druhov ovocia a zeleniny v zmysle európskej legislatívy.

„V mene členov SAMO a všetkých účastníkov školenia by som rada aj na tomto mieste poďakovala Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za podporu pri vzdelávaní pracovníkov moderného obchodu, a Ing. Viere Baričičovej za jej čas a pozornosť, ktorú venovala príprave školenia. Verím, že informácie a odporúčania, ktoré si účastníci odniesli zo školenia, prispejú k ešte vyššej úrovni kvality ponúkaného ovocia a zeleniny na pultoch obchodných reťazcov,“ uzatvára Katarína Fašiangová.