Po osobitnom odvode hnevá reťazce povinnosť zverejňovať v letákoch potraviny zo Slovenska

Dátum: 07. mája 2019

Zdroj: ekonomika.sme.sk ľ Dátum: 06.05.2019 Autor: Nikola Bajánová
https://ekonomika.sme.sk/c/22114894/po-osobitnom-odvode-drazdi-retazce-povinnost-zverejnovat-v-letakoch-potraviny-zo-slovenska.html
Zákon platí od 1. mája
BRATISLAVA. Pre letáky s ponukou nákupov na uplynulý víkend už platila povinnosť, aby polovica výrobkov mala tzv. slovenský pôvod. Zákon to prikázal od začiatku mája, ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením SNS dúfa, že tak zvýši predaj domácich produktov.
Obchodné reťazce aj odborník na marketing vnímajú príkaz ako veľmi problematický. Podobne ako dnes už zavrhnutý osobitný odvod pre reťazce aj tu vidia zástupcovia obchodov rozpor s európskou legislatívou.

„Nariadenie o letákoch je podľa nás, ale aj nezávislých advokátskych kancelárií v rozpore s voľným pohybom tovarov a služieb v Európskej únii,“ hovorí predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Obchodníci preto zvažujú, že sa obrátia na Európsku komisiu.

Sťažovali sa u nej aj na spomenutý dvaapolpercentný odvod, ktorý mali platiť reťazce. Európska komisia ho potom pozastavila pre obavy, že by znevýhodnil niektorých obchodníkov. Po jej opatrení navrhli zákon zmeniť samotní predkladatelia z SNS, ktorí ho najskôr vehementne presadzovali.
Letáky sú veľmi účinným marketingovým nástrojom na pritiahnutie zákazníkov do obchodu, hovorí spolupracovník Katedry marketingu Fakulty manažmentu UK Martin Šeliga. Keď už tam sú, nakúpia aj produkty, ktoré v propagačnom materiáli neboli.

Reťazce sa tiež podľa Šeligu zrejme dohadujú s výrobcami na prípadnom záujme zlacniť výrobok a podľa toho ich v letáku aj zverejňujú. Teraz sa tento vyjednávací nástroj vo vzťahu medzi slovenskými výrobcami a obchodníkom stratí, keďže budú mať zákonom zaručený priestor.Malé obrázky sú v medziach zákona
Poslankyňa SNS Eva Antošová, ktorá legislatívu o letákoch presadila, je presvedčená, že zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, bude mať dobrý efekt.

„Našiel sa reťazec, ktorý si ustanovenie vyložil takpovediac svojsky, a výsledkom je, že toto zrovnoprávnenie nie je úplne,“ hovorí Antošová. „Ale pred prijatím zákona by ste v tomto reťazci hľadali slovenské produkty v letákoch len veľmi ťažko, takže istý progres je aj v tomto reťazci.“

Hovorila o Lidli, ktorý v letáku slovenským výrobkom venoval trojstranu. Vína, mliečne výrobky, detské výživy a ďalšie sú však vyobrazené ako zoznam potravín, výrazne menšie ako iné výrobky na ďalších stranách letáku. Zákon neurčuje, ako majú byť potraviny zobrazené.

„Zákon dodržiavame,“ povedal hovorca Lidla Tomáš Bezák. Pripomenul, že koncept predajcu je založený na ponuke zahraničných výrobkov, nehovoriac o tematických týždňoch, ktoré sa zameriava na rôzne národné kuchyne.

Zákazníkov letákový zákon podľa neho ochudobnil o informácie o ďalších výrobkoch, ktoré by im bez neho Lidl ukazoval.

Je na kontrolných orgánoch, ako toto lavírovanie na hrane zákona vyhodnotia, tvrdí Antošová.

Ministerstvo zatiaľ žiadne sťažnosti od spotrebiteľov nedostalo, odkázal jeho hovorca Michal Feik. „Analyzovali sme niekoľko doteraz vydaných letákov a chceli by sme oceniť, že obchodné reťazce majú vôľu dodržať literu zákona.“ V letákoch je oveľa viac slovenských produktov, ako bývalo, odkázal.

Kontrolovať, ako obchody dodržiavajú nové pravidlá pre letáky, má štátna veterinárna a potravinová správa.

„Úloh nám neubúda, musíme aj tieto nové zvládnuť. Ešte len uvidíme, koľko času nám kontrola letákov zaberie,“ hovorí riaditeľ správy Jozef Bíreš.
Letáky potraviny nespasia
Slovenské potraviny sú kvalitné a obľúbené, a preto by v obchodoch mali mať svoje miesto, myslí si prezident Zväzu obchodu Martin Katriak. Letáky tomu však podľa neho nepomôžu.

Producentom potravín zo Slovenska by podľa neho pomohol napríklad vznik odbytových združení, cez ktoré by malí pestovatelia ovocia a zeleniny spolu ponúkali svoje produkty.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa za zákon postavila. „Komora dlhodobo presadzuje postupné zvyšovanie nelichotivého, len 40-percentného podielu slovenských potravín na pultoch obchodných reťazcov.“ Zákon môže tento stav podľa nej zlepšiť.

Ešte minulý týždeň komora informovala, že dodržiavanie zákona skontroluje. V týchto dňoch letáky zbiera a vyhodnocuje, povedala hovorkyňa komory Jana Holéciová.