Potravinári a obchodníci broja proti schváleniu novely o odpadoch. Zvýši ceny potravín, tvrdia

Zdroj: etrend.sk, Autor: Zoltán Racz

Dátum: 24. septembra 2020

Novelu má zrejme ešte vo štvrtok schvaľovať parlament. Potravinári a obchodníci s jej kritikou doposiaľ neuspeli

Novela zákona o odpadoch a zmena zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje zavádza viaceré zmeny ohľadom zabezpečenia triedeného zberu a zhodnotenia odpadov. Podľa kritikov bude ich efektom výrazné zvýšenie poplatkov pre výrobcov potravín.

Proti tomu sa ozvali najväčšie samosprávne organizácie, ktoré združujú potravinárov, ale aj obchodníkov. Tie pritom v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov stoja zväčša na opačných názorových stranách barikády.

Úder pod pás

„V čase, kedy tu máme druhú vlnu šírenia ochorenia Covid-19 a podnikatelia v súvislosti s hospodárskou krízou volajú po znižovaní finančnej záťaže zo strany štátu, s mimoriadnym rozhorčením prijímame naprieč celou potravinárskou vertikálou informácie o plánovaných zásadných zmenách,“ uvádzajú v spoločnom vyhlásení Slovenskej potravinárskej komory, Potravinárskej komory Slovenska, Slovenskej aliancie moderného obchodu, Zväzu obchodu, ako aj Slovenského združenia pre značkové výrobky.

Upozorňujú, že o návrhu zákona sa rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi, teda s výrobcami potravín a obchodníkmi. Návrh v stredu schválila vláda a už v popoludňajších hodinách vo štvrtok prešla prvým čítaním v Národnej rade. Signatári výzvy sa obávajú, že k schváleniu novely v druhom a treťom čítaní príde ešte v ten istý deň popoludní.

„Vyzývame preto poslancov NR SR, aby nepodporili novelu zákona o odpadoch, ktorá bude mať zásadný dopad nielen na podnikateľský sektor, ale aj na samotného spotrebiteľa,“ píšu vo výzve, ktorú poskytli aj médiám.

Určitý ústupok po predchádzajúcej kritike predkladateľ novely, ministerstvo životného prostredia, predsa len urobil. Z návrhu odstránil konkrétne minimálne sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov. Ministerstvu však návrh ponechal možnosť, aby ich v budúcnosti stanovilo vykonávacou vyhláškou.

Vyššie ceny potravín na pultoch

„Nové nariadenia prinesú výrazné zvýšenie nákladov na triedený zber pre podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti potravinárstva, budú mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť domáceho potravinárstva a vo významnej miere môžu negatívne ovplyvniť aj ceny potravín na pultoch obchodu,“ varujú potravinári a obchodníci.

„Už pri veľkej novele zákona o odpadoch v roku 2016 sme hovorili o potrebe nastaviť transparentný, efektívny a spravodlivý systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov v oblasti zabezpečovania zberu odpadu,“ píšu ďalej signatári výzvy, ktorí si vraj uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia a vhodného nastavenia triedeného zberu odpadu. „Tak zásadné riešenia by však mali vznikať transparentným legislatívnym procesom po hĺbkovej analýze a zvážení všetkých negatívnych dôsledkov a rizík,“ dodávajú.

V systéme chýbajú peniaze

Ministerstvo v predkladacej správe argumentuje nutnosťou úpravy, aj tým, že chce riešiť situáciu, keď je súčasný systém organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí majú zabezpečovať zber triedeného odpadu v obciach, finančne poddimenzovaný. Niektorí výrobcovia sa totiž tejto povinnosti vyhýbajú.

„Návrh zákona má za cieľ stabilizovať systém nakladania s triedeným zberom komunálnych odpadov – odpadov z obalov a neobalových výrobkov tak, aby bol v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, napr. predísť opakovaniu situácie, ktorá nastala začiatkom roka 2020, kedy okolo 400 obcí z dôvodu vyhýbania sa plneniu zákonných povinností niektorých výrobcov obalov a výrobcov neobalových výrobkov, nemalo uzatvorenú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly,“ píše ministerstvo v predkladacej správe.

Podľa ministerstva životného prostredia budú mať zmeny vplyv na približne 16-tisíc podnikateľských subjektov. Konkrétne aké zvýšenie nákladov zmeny prinesú, však rezort nevyčíslil, pretože „nedisponuje presnými finančnými nákladmi na zabezpečenie triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov“.