Potravinári a zahraničné obchodné reťazce sa zaväzujú k férovým vzťahom

Dátum: 09. februára 2018

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu. K dnešnému dňu, 9.2.2018, pristúpilo k zásadám a pravidlám férového obchodu 8 členov PKS – spoločnosti  Cloetta, Coca-Cola, Coca-Cola HBC, Ferrero, Mars, Mondelez, Nestlé, Unilever a 5 členov SAMO – obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco.

„Iniciatíva pre férový obchod je otvorenou platformou presadzovania zásad správnej obchodnej praxe v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. Až 90 % potravinového tovaru vyrobeného na Slovensku  totiž predávajú obchodné reťazce a sú kľúčovým prvkom na ceste slovenskej potraviny k slovenskému spotrebiteľovi. Preto budeme aktívne komunikovať túto iniciatívu a pozývať do nej  aj ďalších slovenských potravinárov, ktorí majú záujem zasadiť sa férové vzťahy so svojimi odberateľmi,“hovorí Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

„Vítané budú všetky dodávateľské a obchodné združenia a individuálni zástupcovia potravinárov a obchodníkov, ktorým záleží na korektnosti obchodných vzťahov v rámci celého potravinárskeho dodávateľského reťazca. Prihlásením sa k Iniciatíve sa každý signatár zaväzuje upraviť svoje interné postupy podľa Zásad správnej obchodnej praxe a prípadné obchodné spory riešiť najskôr formou mediácie a následne dohodou, čo je rýchlejšie a lacnejšie riešenie a hlavne nenarušuje vzájomné vzťahy medzi potravinárom a obchodníkom. K Iniciatíve sa dá prihlásiť jednoducho prostredníctvom stránky www.ferovyobchod.sk a každý záujemca dostane plnú podporu Iniciatívy pri zavádzaní uvedených pravidiel do svojej praxe,“predstavuje Iniciatívu pre férový obchod Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Snahou PKS, SAMO a ich členov je rozvíjať svoje podnikanie za podmienok, ktoré budú férové pre obe strany a dajú korektný rámec sporným situáciám, ktoré môžu vzniknúť v dodávateľsko-odberateľskom obchodnom vzťahu. Podporiť potravinársky priemysel na Slovensku plánujú aj svojou dobrovoľnou spoluprácou, počúvaním zákazníka, predvídaním trendov v  spotrebiteľskom správaní a výrobou takých produktov a inovácií, ktoré naplnia potreby spotrebiteľov.

Na pultoch členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sa v každom momente ponúka približne 230 miliónov výrobkov a slovenskí potravinári sú dôležitým dodávateľom obchodu hlavne v hydinárskom, cukrovarníckom, mlynskom priemysle, či pri včelích produktoch. Členovia SAMO otvárajú cesty slovenským dodávateľom, vrátane malých a stredných producentov, výsledkom čoho je medziročný nárast počtu slovenských dodávateľov od októbra 2016 v priemere až o 11 %. Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska spolu v hodnote viac ako 1,5 mld. Eur. Medzinárodné obchodné reťazce pomohli mnohým slovenským výrobcom, potravinárom, rozvinúť svoje podnikanie, využiť svoje výrobné aj personálne kapacity a tiež im poskytli priestor na expanziu do zahraničia napríklad výrobou ich privátnych značiek.

 „Iniciatíva vytvára samoregulačný etický rámec pre obchodné vzťahy medzi potravinármi a obchodníkmi. Predstavuje však aj príležitosť na skvalitnenie vzájomných obchodných vzťahov a vytvorenie lepších podnikateľských príležitostí pre slovenských výrobcov potravín. A my máme záujem na tom, aby táto príležitosť bola čo najlepšie využitá,“uzatvára Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska.

 

 

DSC_7031

DSC_7055

DSC_7060DSC_7100-Edit