Potravinová ochranka

Dátum: 04. septembra 2018

Zdroj: Obchod   Dátum: 04.09.2018 Autor: hab

Obchodné reťazce sú zodpovedné za kvalitu a bezpečnosť ponúkaných potravín.
V týchto oblastiach majú mnohí dodávatelia rezervy.

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), teda členské obchodné reťazce, sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi.
Tí však musia byť schopní splniť požiadavky na dohodnuté množstvá, pravidelnosť dodávok, a tiež si musia plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy v oblasti hygieny, kvality a bezpečnosti tovaru. Mnoho slovenských výrobcov má rezervy práve v týchto dôležitých oblastiach.
Preto členovia SAMO už od roku 2013 realizujú popri svojich individuálnych projektoch na podporu predaja slovenských potravín pre dodávateľov na vlastné náklady aj rôzne školenia a workshopy, ako aj audity kvality a čerstvosti výrobkov priamo u výrobcu.
Strážcovia potravín Obchodné reťazce v mnohom suplujú povinnosti slovenských dodávateľov, predovšetkým im pomáhajú spĺňať legislatívu zameranú na dodržanie kvality a bezpečnosti produkovanej potraviny, aby im tak pomohli dostať ju na ich pulty. Pomáhajú tak zároveň štátu podporovať slovenskú potravinovú produkciu a zvyšovať tak potravinovú sebestačnosť. Obchodné reťazce sú posledným a veľmi dôležitým článkom v reťazci, ktorý prináša spotrebiteľom potraviny. Predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová však dodáva: „Novela zákona o neprimeraných podmienkach, ktorá je momentálne v príprave, obmedzuje možnosti auditu u dodávateľov či výrobcov, tým pádom aj možnosti predchádzania akémukoľvek riziku, ktoré by mohla do obchodu priniesť potravina z iného článku potravinového reťazca, čiže od výrobcov alebo dodávateľov.“
Počet nedostatkov znížený Výsledky Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zo začiatku tohto roka sú z pohľadu ochrany spotrebiteľov a kvality výrobkov priaznivé. Hyper- a supermarketom členov SAMO sa podarilo znížiť počet chýb zistených pri kontrolách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR počas rokov 2013 – 2017 v niektorých kategóriách až o 76 percent. Pritom frekvencia kontrol je vysoká. Každá prevádzka je skontrolovaná organizáciami ŠVPS, teda príslušnými RVPS, aspoň raz-dvakrát mesačne. Drvivá väčšina kontrol v roku 2017, až 89 percent, sa skončila u hyper- a supermarketov podľa Správy o úradnej kontrole potravín konštatovaním bezchybnosti.
V porovnaní s inými stupňami potravinového reťazca sa zlepšili napríklad v osobnej hygiene zamestnancov, vo výskyte škodcov, v nedostatkoch v dokumentácii a mnohých iných nedostatkoch.
Obchodníci výrobcom a naopak Počet kontrol, ktoré našli výrobky po dátume spotreby či dátume minimálnej trvanlivosti, klesol za päť rokov o viac ako tri štvrtiny. Zlé označenie výrobkov a nedostatky v hygiene skladovania sa zase podarilo znížiť o 60 percent. „Toto významné zlepšenie v hygiene a kvalite predaja vyplýva zo zodpovedného prístupu obchodníkov ku kvalite a bezpečnosti predaja, a nie z hrozby miliónových pokút. Obchodníci totiž neustále vyvíjajú nové procesy, ktoré výrazne vplývajú na zlepšenie kvality predávaných produktov. Cez svoje projekty a audity sa reťazce o tieto skúsenosti delia aj so slovenskými producentmi, čím im pomáhajú byť konkurencieschopnejšími na slovenskom trhu i na zahraničných trhoch,“ vysvetľuje prístup reťazcov K. Fašiangová.

* Novela zákona o neprimeraných podmienkach obmedzuje možnosti auditu u dodávateľov či výrobcov, a tým aj možnosti predchádzania riziku.